3. lékařská fakulta UK Praha – přijímací zkoušky

3. lékařská fakulta UK Praha pořádá přijímací zkoušky, jež tvoří na 3. lékařské fakultě UK Praha dvoukolové přijímací řízení, a to v případě žádaného studijního oboru všeobecné lékařství. První kolo přijímací zkoušky3. lékařská fakulta UK Praha v písemné podobě. Písemnou část přijímací zkoušky tvoří testové otázky z biologie, chemie a fyziky.

 

Informace o přípravném kurzu na lékařskou fakultu naleznete zde:
Lékařská fakulta - přípravný kurz

V zájmu zachování vysoké kvality a kvalitních lektorů je kapacita přípravného kurzu na lékařskou fakultu omezená. Přednost mají dříve přihlášení zájemci.

Upozornění: Poslední volná místa v přípravném kurzu. Přednost mají dříve přihlášení.
Přihlaste se právě teď.

 

Na základě výsledků prvního písemného kola přijímací zkoušky na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, postupují do druhého kola přijímací zkoušky jen ti nejlepší uchazeči o studium, jejichž limitní počet určuje lékařská fakulta. Druhé kolo přijímací zkoušky na 3. lékařské fakulta UK v Praze má formu ústní. Hlavním smyslem ústního pohovoru je ověřit schopnosti a předpoklady uchazeče pro studium na lékařské fakultě, zejména jeho schopnosti úsudku, interpretace textu, komunikační a prezentační schopnosti či i prověřit jeho všeobecný přehled. Vzhledem k tomu, že je na lékařskou fakultu obecně přijímáno velmi omezené množství uchazečů o studium ve srovnání se počtem přihlášených je potřeba se věnovat náležité přípravě na přijímací zkoušky. Lze doporučit podat přihlášku na více lékařských fakult, čímž se šance na přijetí obecně zvyšují. Proto je potřeba v rámci přípravy na přijímací zkoušky volit takovou formu, která bude zamřené na obsahovou stránku přijímacích zkoušek více lékařských fakult. Vedle klasického studia oblastí biologie, chemie, fyziky v rámci střední školy a rovněž samostudia je velmi vhodnou formou přípravy na přijímací zkoušky absolvovat přípravný kurz, kdy se obecně šance na přijetí významně zvyšují. Je potřeba však volit kvalitní přípravný kurz, který Vás připraví na obsahovou stránku přijímacích zkoušek, jež se u přijímacích zkoušek skutečně objevuje. Nicméně takové přípravné kurzy mají právě v zájmu zachování vysoké kvality omezenou kapacitu, a proto je potřeba řešit přihlášení včas, aby byla volná místa. Jako velmi kvalitní a ověřený přípravný kurz na přijímací zkoušky na lékařské fakulty, jehož absolvováním obecně šance na přijetí zvyšují, naleznete zde:  Přípravný kurz na přijímací zkoušky na lékařské fakulty.
 

Přípravné kurzy na VŠ

Přípravný kurz na právnické VŠ PRAHA_BRNO_OSTRAVA

Upozornění: Stále je možné se dohlásit do přípravného kurzu. Poslední volná místa. Přihlaste se právě teď Nejbližší středeční termín výuky bude ve středu 06.12.2017 Nejbližší sobotní termín výuky bude v sobotu 02.12.2017 PŘÍPRAVNÝ KURZ NA PRÁVNICKÉ VŠ - Objednat Intenzivní přípravný kurz na...

Medicína a farmacie - přípravný kurz PRAHA_BRNO_OSTRAVA

Upozornění: Stále je možné se dohlásit do přípravného kurzu. Poslední volná místa. Přihlaste se právě teď Nejbližší středeční termín výuky bude ve středu 06.12.2017 Nejbližší sobotní termín výuky bude v sobotu 02.12.2017 Přípravný kurz na lékařské fakulty a farmaceutické fakulty - Medicína a...

Psychologie - přípravný kurz PRAHA_BRNO_OSTRAVA

Upozornění: Stále je možné se dohlásit do přípravného kurzu. Poslední volná místa. Přihlaste se právě teď Nejbližší středeční termín výuky bude ve středu 06.12.2017 Nejbližší sobotní termín výuky bude v sobotu 02.12.2017   Psychologie - přípravný kurz - Objednat Intenzivní přípravný kurz se...

Politologie a mezinárodní vztahy - přípravný kurz PRAHA_BRNO_OSTRAVA

Politologie a mezinárodní vztahy - přípravný kurz Intenzivní přípravný kurz se zaměřením na obor politologie a mezinárodní vztahy. Náplň přípravného kurzu plně odpovídá aktuálním požadavkům přijímacích zkoušek. Absolventi našich kurzů mají vysokou úspěšnost u přijímacích zkoušek.   Naše...

Žurnalistika a mediální studia - přípravný kurz PRAHA_BRNO_OSTRAVA

Upozornění: Stále je možné se dohlásit do přípravného kurzu. Poslední volná místa. Přihlaste se právě teď. Nejbližší sobotní termín výuky bude v sobotu 02.12.2017 Žurnalistika a mediální studia - přípravný kurz - Objednat Intenzivní přípravný kurz se zaměřením na obor žurnalistika a mediální...

Národní srovnávací zkoušky - přípravný kurz PRAHA_BRNO_OSTRAVA

Přípravný kurz - Národní srovnávací zkoušky Národní srovnávací zkoušky Scio tvoří přijímací zkoušky na řadu studijních oborů vysokých škol. Přinášíme Vám intenzivní přípravný kurz cíleně zaměřený na praktickou přípravu na Národní srovnávací zkoušky ( NSZ Scio ) . Jako jedna z mála vzdělávacích...