Ekonomické fakulty

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci - Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE)

Kontaktní informace:   Jarošovská 1117/II, 377 01  Jindřichův Hradec Web: www.fm.vse.cz E-mail: jirkova@fm.vse.cz Telefon: 384 417 273, Fax: 384 417 277   Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) - veřejná vysoká škola   Popis fakulty:   Den otevřených dveří:   Přijímací...

Fakulta podnikatelská - Vysoké učení technické v Brně (VUT)

Kontaktní informace: Kolejní 2906/4, 612 00  Brno Web: www.fbm.vutbr.cz E-mail: mizerova@fbm.vutbr.cz Telefon: 541 141 111, Fax: 541 142 458    Vysoké učení technické v Brně (VUT) - veřejná vysoká škola   Popis fakulty:   Den otevřených dveří:   Přijímací...

Fakulta podnikohospodářská - Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE)

Kontaktní informace:   nám. W. Churchilla 4, 130 67  Praha 3 - Žižkov Web: fph.vse.cz E-mail: dudova@vse.cz Telefon: 224 098 412, Fax: 224 095 712   Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) - veřejná vysoká škola   Popis fakulty:   Den otevřených dveří:   Přijímací...

Fakulta sociálně ekonomická - Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Kontaktní informace: Hoření 13, 400 96  Ústí nad Labem Web: www.ujep.cz E-mail: upc@rt.ujep.cz  Telefon: 475 282 111, Fax: 472 772 982 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem - veřejná vysoká škola   Popis fakulty:   Den otevřených dveří:   Přijímací zkoušky:    

Hospodářská fakulta - Technická univerzita v Liberci ( TUL)

Kontaktní informace: Hálkova 6, 461 17  Liberec Web: www.tul.cz E-mail: vlasta.vozakova@vslib.cz Telefon: 485 351 111, Fax: 485 105 882   Technická univerzita v Liberci ( TUL) - veřejná vysoká škola   Popis fakulty:   Den otevřených dveří:   Přijímací zkoušky:    

Masarykův ústav vyšších studií - České vysoké učení technické v Praze ( ČVUT )

Kontaktní informace: Horská 3, 128 00  Praha 2 Web: www.muvs.cvut.cz E-mail: mba@muvs.cvut.cz Telefon: 224 359 121, 224 359 133, Fax: 224 914 834   České vysoké učení technické v Praze ( ČVUT ) - veřejná vysoká škola   Popis fakulty:   Den otevřených dveří:   Přijímací...

Moravská vysoká škola Olomouc (MVŠO)

Kontaktní informace: Jeremenkova 1142/42, 772 00  Olomouc Web: www.mvso.cz E-mail: mvso@mvso.cz Telefon: 587 331 822, Fax: 587 332 311   Moravská vysoká škola Olomouc (MVŠO) - soukromá vysoká škola Popis fakulty:   Den otevřených dveří:   Přijímací zkoušky:    

Národnohospodářská fakulta - Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE)

Kontaktní informace:   nám. W. Churchilla 4, 130 67  Praha 3 - Žižkov Web: nf.vse.cz E-mail: nf@vse.cz Telefon: 224 095 540, Fax: 224 095 555   Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) - veřejná vysoká škola   Popis fakulty:   Den otevřených dveří:   Přijímací...

NEWTON College (NC)

Kontaktní informace: tř. Generála Píky 7, 613 00  Brno Web: www.newtoncollege.cz E-mail: info@newtoncollege.cz Telefon: 545 124 614, Fax: 545 124 621   NEWTON College (NC) - soukromá vysoká škola   Popis fakulty:   Den otevřených dveří:   Přijímací zkoušky:    

Provozně ekonomická fakulta - Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU)

Kontaktní informace: Kamýcká 129, 165 21  Praha 6 - Suchdol Web: www.pef.czu.cz E-mail: bernikova@pef.czu.cz Telefon: 224 384 345, Fax: 224 382 360   Česká zemědělská univerzita v Praze ( ČZU ) - veřejná vysoká škola Popis fakulty:   Den otevřených dveří:   Přijímací...

<< 1 | 2 | 3 | 4 >>