Co si myslí někteří učitelé o státní maturitě?

07.09.2012 11:02

Státní maturita je v očích některých pedagogů, kteří vyučují na středních školách, přínosná zejména svojí objektivností. Za hlavní objektivní kritérium je považována jednotná forma testové části státní maturity a to včetně externího hodnocení písemných slohových prací z předmětu Český jazyk a literatura. Kdyby hodnocení zůstalo jen na jednotlivých školách, tak by nikdy nebylo možné dosáhnout reálného, objektivní a spravedlivého výsledku a hodnocení kvality školství v rámci jednotlivých středních škol. Proto se někteří pedagogové neztotožňují s tím, že hodnocení písemné slohové práce z českého jazyka bude nově dána na bedra středním školám. Zároveň se objevují i takové názory, že by slohové písemné práce byly hodnoceny jak externě mimo školu, tak i v rámci střední školy a finální hodnocení by pak bylo na střední škole.  

Rovněž panuje názor, že nyní zaváděná jednotná úroveň státní maturity je rozhodně přínosem. Standardem musí být určité požadavky, které musí splnit, jak student gymnázia, tak i například student učiliště. Rozdělování státní maturity na základní a vyšší úroveň bylo zbytečné, jak ukázala praxe v posledních letech. Většina studentů šla stejně na jistotu a volila základní úroveň obtížnosti. Ta však byla v mnoha částech natolik jednoduchá, že nenaplnila základní penzum, které si student má ze střední školy odnést. Nová koncepce jednotné úrovně obtížnosti je rozhodně přínosem, i na úkor mírného ztížení požadavků na penzum státní maturity v jednotné formě.

Přípravné kurzy na VŠ

Národní srovnávací zkoušky - přípravný kurz PRAHA_BRNO_OSTRAVA

Přípravný kurz - Národní srovnávací zkoušky Národní srovnávací zkoušky Scio tvoří přijímací zkoušky na řadu studijních oborů vysokých škol. Přinášíme Vám intenzivní přípravný kurz cíleně zaměřený na praktickou přípravu na Národní srovnávací zkoušky ( NSZ Scio ) . Jako jedna z mála vzdělávacích...

Žurnalistika a mediální studia - přípravný kurz PRAHA_BRNO_OSTRAVA

Upozornění: Stále je možné se dohlásit do přípravného kurzu. Poslední volná místa. Přihlaste se právě teď. Nejbližší sobotní termín výuky bude v sobotu 02.12.2017 Žurnalistika a mediální studia - přípravný kurz - Objednat Intenzivní přípravný kurz se zaměřením na obor žurnalistika a mediální...

Politologie a mezinárodní vztahy - přípravný kurz PRAHA_BRNO_OSTRAVA

Politologie a mezinárodní vztahy - přípravný kurz Intenzivní přípravný kurz se zaměřením na obor politologie a mezinárodní vztahy. Náplň přípravného kurzu plně odpovídá aktuálním požadavkům přijímacích zkoušek. Absolventi našich kurzů mají vysokou úspěšnost u přijímacích zkoušek.   Naše...

Psychologie - přípravný kurz PRAHA_BRNO_OSTRAVA

Upozornění: Stále je možné se dohlásit do přípravného kurzu. Poslední volná místa. Přihlaste se právě teď Nejbližší středeční termín výuky bude ve středu 06.12.2017 Nejbližší sobotní termín výuky bude v sobotu 02.12.2017   Psychologie - přípravný kurz - Objednat Intenzivní přípravný kurz se...

Medicína a farmacie - přípravný kurz PRAHA_BRNO_OSTRAVA

Upozornění: Stále je možné se dohlásit do přípravného kurzu. Poslední volná místa. Přihlaste se právě teď Nejbližší středeční termín výuky bude ve středu 06.12.2017 Nejbližší sobotní termín výuky bude v sobotu 02.12.2017 Přípravný kurz na lékařské fakulty a farmaceutické fakulty - Medicína a...

Přípravný kurz na právnické VŠ PRAHA_BRNO_OSTRAVA

Upozornění: Stále je možné se dohlásit do přípravného kurzu. Poslední volná místa. Přihlaste se právě teď Nejbližší středeční termín výuky bude ve středu 06.12.2017 Nejbližší sobotní termín výuky bude v sobotu 02.12.2017 PŘÍPRAVNÝ KURZ NA PRÁVNICKÉ VŠ - Objednat Intenzivní přípravný kurz na...