Jak se dostat na vysokou školu ekonomickou ( VŠE )

13.02.2011 09:58

Ekonomická fakulta patří mezí jedny z nejžádanějších v České republice. Atraktivnost studia na ekonomické fakultě spočívá zejména v rozmanité nabídce studijních oborů. V rámci nich své studium můžete soustředit na:


•    Management
•    Marketing
•    podnikovou ekonomiku
•    finance a účetnictví
•    hospodářskou politiku
•    cestovní ruch
•    informatiku
•    a řadu dalších oborů, které jednotlivé vysoké školy nabízí

 

Zpravidla však jsou jednotlivé obory provázány a v rámci studia na ekonomické fakultě získáte ucelující ekonomické znalosti.

 

Vysoká škola ekonomická v Praze - VŠE

 

Vysoká škola ekonomická - VŠE je veřejnou vysokou školou s dobrým renomé jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Ve svém portfoliu má širokou nabídku studijních oborů v bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském studijním programu. Vysoká škola ekonomická ( VŠE ) je v současné době tvořena 6 fakultami. Jimi jsou:

  • Fakulta financí a účetnictví
  • Fakulta podnikohospodářská
  • Fakulta mezinárodních vztahů
  • Fakulta informatiky a statistiky
  • Národnohospodářská fakulta
  • Fakulta managementu ( v Jindřichově Hradci )

 

Vysoká škola ekonomická se pyšní kvalitním zázemím vysokoškolských profesorů a akademických pracovníků, dobrými podmínkami pro studium a přátelským přístupem ke studentům.

 

Absolventi Vysoké školy ekonomické v Praze ( VŠE) nalézají velmi dobré uplatnění na trhu práce a to jak ve veřejném tak i soukromém sektoru, s dobrým mzdovým ohodnocením.

 

Průběh a délka studia na ekonomické fakultě:

 

Studium na vysoké škole ekonomické je rozvrženo do dvou bloků. První blok představuje tříleté bakalářské studium, jehož absolvováním získá student titul Bakalář ( Bc. ). Druhým blokem je pak dvouleté navazující magisterské studium, které je zakončené titulem Magistr (Mgr.)

 


Přijímací zkoušky na ekonomickou fakultu

 

Ekonomické fakulty včetně Vysoké školy ekonomické v Praze ( VŠE ) pořádá tradičně přijímací zkoušky z matematiky a zvoleného cizího jazyka.  Některé ekonomické fakulty mají přijímací zkoušky formou testu, jiné i požadují kompletní postup řešení matematických příkladů. Výjimku tvoří ekonomická fakulta v Brně na MU, kde jsou přijímací zkoušky z TSP - testů studijních předpokladů.

 

Na přijímací zkoušky na ekonomickou fakultu je potřeba se maximálně připravit. Zvláště na ty, kde o studium je velký zájem, rozhoduje každý bod navíc. Proto vhodnou přípravou na přijímací zkoušky je sehnání se zadání testů z minulých let a jejich vyzkoušení  na nečisto. Díky tomu lze odhalit, která oblast matematiky činí největší potíže a tu se cíleně zaměřit v rámci dovzdělání.

 

Pokud nechcete ponechat nic náhodě a být skutečně úspěšní u přijímacích zkoušek, tak Vám z vlastní zkušenosti doporučujeme absolvovat přípravný kurz na ekonomické VŠ. Na přípravném kuru Vás odborní lektoři provedou jednotlivými oblastmi matematiky, jež se u přijímacích zkoušek skutečně objevují. procvičíte si celou řadu příkladů a jednotlivých metod jež lze na ně aplikovat, jakož i si zopakujete souhrnně celou gramatiku z cizího jazyka, který je součástí přijímacích zkoušek.

 

Bližší informace o přípravném kurzu naleznete zde: Přípravný kurz ne ekonomické VŠ

 

Když jsem se rozhodovala na střední škola na jakou vysokou škol se přihlásit, tak vysoká škola ekonomická pro mě byla jasnou volbou. Nicméně jsem věděla, že má znalost  matematiky je průměrná a pokud se chci dostat na VŠE, tak proto musím něco udělat. Rozhodla jsem se pro přípravný kurz na ekonomické VŠ a udělala jsem dobře. Kurz byl velmi systematicky propracován a lektoři matematice skutečně rozuměli a věděli o čem mluví. Navíc to byli schopni vysvětlit takovým způsobem, že jsem to i já pochopila. Nakonec mi matematika začala jít a dokonce jsem z ní odmaturovala za 1. U přijímacích zkoušek jsem též problém neměla a bez problému jsem je zvládla. Rozhodně doporučuji absolvovat přípravný kurz na ekonomické VŠ, je to investice, která se Vám vyplatí.

 

                                                                                                            Andrea P. ( VŠE v Praze )

 

Matematika mi na gymplu vždy šla a neměl jsem s ní nikterak velké problémy. Nicméně jak člověk prochází jednotlivými roky studia, látku, kterou člověk ovládal v dříve, v posledním roce zapomněl. Když jsem zvažoval jakou strategii zvolím při přípravě na ekonomku, tak mi můj kámoš doporučil, abych se rozhodně přihlásil na přípravný kurz, že pokud chci mít jistotu, že budu přijat. A udělal jsem dobře, že jsem dal na jeho radu a přípravný kurz na ekonomické VŠ absolvoval. Perfektně jsem si zopakoval celou matematiku za celé studium na střední škole a u přijímaček jsem neměl problém. Rozhodně doporučuji.

 

                                                                                                                Petr. K ( VŠE v Praze )

 

Uplatnění absolventů

 

Uplatnění absolventů ekonomických fakult je velmi široké a to jak v soukromém, tak i veřejném sektoru.  Konkrétněji se jedná o manažery a zaměstnance v obchodních společnostech, bankách, finančních institucích, reklamkách či ve státních úřadech.