Jak se dostat na filozofické a sociální fakulty?

20.07.2010 16:53

Filozofické a sociální fakulty nabízejí zájemcům o studiu pestrou nabídku humanitních oborů mezi které patří například:


•    Psychologie
•    Filozofie
•    Filologie
•    Politologie
•    Sociologie
•    Překladatelství a tlumočnictví
•    Pedagogika
•    Logika
•    Historické obory
•    Sociální politika
•    Dějiny umění
•    a řada dalších humanitních oborů

 

Průběh a délka studia


Studium na filozofických a sociálních fakultách je zpravidla rozvrženo do bakalářského a navazujícího magisterského studia. Bakalářské studium je tříleté a jeho absolvováním student získá titul Bakalář (Bc.).  Navazující magisterské studium je zpravidla dvouleté a absolvent získává titul Magistr ( Mgr.)

 

Přijímací zkoušky:


Přijímací zkoušky na filozofické a sociální fakulty ( souhrnně na humanitní fakulty )se liší dle jednotlivých oborů a studijních programů. Zpravidla se skládají ze dvou kol. První kolo je primárně zaměřené na  předměty související s jednotlivými studijními programy. Druhé kolo je pojímáno formou přímé interakce s uchazečem o studiu, jejímž hlavním účelem je uchazečovi předpoklady ke studiu, které jsou nutnou podmínkou k přijetí na fakultu ( mívá formu pohovoru ). V poslední době se stávají podmínkou k přijetí na filozofické a sociální fakulty i tzv. Národní srovnávací zkoušky od společnosti SCIO, které se skládají z OSP= obecných studijních předpokladů a ZSV = základů společenských věd . Výjimku pak tvoří u některých studijních oborů Masarykova univerzita v Brně, kde se skládají přijímací zkoušky z TSP = testy studijních předpokladů.

 

Právě SCIO testy a Testy studijních předpokladů patří mezi nelehké přijímací testy, proto je nezbytné věnovat dostatek svého volného času náležité přípravě. Rozhodně doporučujeme si získat veškeré informace o podmínkách přijímacích zkoušek na jednotlivých fakultách a od starších kamarádů. Dále si sežeňte přijímací testy z minulých let, které si zkuste vyřešit na nečito, díky čemuž zjistíte, které oblasti Vám činí největší těžkosti. Na ty je potřeba se cíleně zaměřit.

 

Z vlastní zkušenosti Vám doporučujeme jako nejefektivnější formu přípravy na přijímací zkoušky na filozofické fakulty absolvovat přípravný kurz na filozofické fakulty. Jeho hlavní výhodou je, že je zaměřen výhradně na problematiku, která se u přijímacích zkoušek skutečně objevuje a je veden odbornými lektory, kteří mají s přijímacími testy dlouholeté zkušenosti a umí danou problematiku skutečně vysvětlit.

 

Bližší informace o přípravném kurzu naleznete zde: Přípravný kurz na filozofické VŠ

 

Výběr z referencí od spolupracujících studentů vysokých škol

 

Vybrala jsem si filozofickou fakultu proto, že mě na gymplu vždy bavily humanitně zaměřené předměty. Na přijímací zkoušky jsem se poprvé připravovla sama, dle testů z minulých let, ale bohužel přišlo veliké sklamání a přijata jsem nebyla. Druhý rok jsem se rozhodla, že přípravu již nepodcením a přihlásila jsem se na přípravný kurz na filozofické VŠ. Bylo to pro mě velmi poučné a významně mě to obohatilo. Myslela jsem si, že řešení SCIO testů a TSP- testů nelze naučit. Opak byl pravdou. Skvělí a přátelští lektoři nám vysvětlili jednotlivé metody, které máme aplikovat na daný typ úlohy. Když mi nebylo něco jasné, mohla jsem bezproblému požádat, aby mi daný problém byl opětovně vysvětlen. Šlo to protože výuka probíhala v malých skupinách. No a po absolvování  mě čekali znovu přijímací zkoušky a bála jsem se opětovného neuspěchu, ale on se nedostavil a byla jsem přijata ... jupííííí!!! Rozhodně doporučuji navštěvovat přípravný kurz na filozofické VŠ, vyplatí se to.

 

                                                                                Lenka N. ( filozofická fakulta UK v Praze )

 

Jít studovat na filozofickou fakultu jsem chtěla již od prvního ročníku střední školy. Měla jsem a mám mnoho známých, co na filozofické fakultě studují či studovali. Když jsem řešila otázku přípravy na přijímací zkoušky, tak mnoho z nich mi rozhodně potvrdio, že pokud se chci na filozofickou fakultu dostat, tak rozhodně bych měla projít přípravným kurzem. Neměla jsem důvod jim nevěřit, dala jsem na jejich radu a abdolvovala přípravný kurz na filozofické VŠ. Kurz byl velmi kvalitně koncipovaný s cílem naučit jednotlivé metody řešení jednotlivých úloh, jež se v přijímacích testech skutečně objevují. Moc mi to pomohlio a přijímací zkoušky mi nepřislí tak hrozné. Uspěla jsem a nyní studduji na filldě. Proto jsem ráda, že takto mohu poradit  jiným lidem, které čekají přijímací zkoušky, jak mě dříve poradili mí přátele, rozhodně jděte na přípravný kuzr na filozofické VŠ.

 

                                                                                    Kamila S. ( filozofická fakulta UK v Praze )

 

 

 

Uplatnění absolventů:


Podle jednotlivých oborů se absolventi filozofických a sociálních fakult uplatňují v kulturních, výchovných a vzdělávacích institucích nejrůznějšího zaměření, v masmédiích, ve státní správě, v odborných archeologických a historických ústavech, v psychologických a pedagogických poradnách a obecně v celém soukromém sektoru.
Přehled vysokých škol, kde je možné studovat na filozofických a sociálních fakultách s humanitním zaměřením:


•    Univerzita Karlova v Praze – www.cuni.cz
•    Masarykova univerzita v Brně – www.muni.cz
•    Západočeská univerzita v Plzni – www.zcu.cz
•    Ostravská univerzita v Ostravě – www.osu.cz
•    Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – www.jcu.cz
•    Univerzita Palackého v Olomouci – www.upol.cz
•    Slezská univerzita v Opavě – www.slu.cz
•    Univerzita Pardubice – www.upce.cz