Jak být přijat na technické fakulty

27.06.2010 11:59

Mezi ryze technicky zaměřené fakulty primárně patří strojní, stavební, elektrotechnická či dopravní. Existuje rovněž řada fakult, které názvem nenapovídají, že se zde setkáte s technickým zaměřením, nicméně i například na zemědělských, chemických či přírodovědných fakultách můžete studovat řadu zajímavých technických oborů.

 

Průběh a délka studia

Celé studium na technických fakultách je zpravidla rozděleno do dvou bloků. První blok představuje tříleté bakalářské studium, jehož absolvováním student získá titul Bakalář ( Bc. ). Druhý blok studia je tzv. navazující magisterské studium, které čítá dva roky a jeho absolvováním získá student vysokoškolský titul Inženýr ( Ing. )

 

Přijímací zkoušky

Na většinu technických fakult se přijímací zkoušky skládají přijímacích testů, po kterých zpravidla následuje vstupní pohovor. Náplň testů a pohovoru se odvíjí od oboru, na který se hlásíte, tzn. že budete testování z předmětů fyzika, chemie, přírodověda, matematika,…
Některé technické fakulty přijímají své nové studenty dokonce bez přijímacích zkoušek a to zpravidla na základě studijních výsledků, kterých uchazeč dosáhl na střední škole.

 

Uplatnění absolventů:

Technické fakulty v současné době patří mezi náročnější a méně žádané ze strany studentů středních škol. Nicméně jedná se o velmi žádané obory a absolventi následně v praxi velmi snadno shání zaměstnání a jsou velmi dobře mzdově ohodnocováni.