Jak si vybrat vysokou školu?

19.02.2014 13:30

Mnoho studentů se začíná otázkou výběru vysoké školy intenzivně zaobírat v předposledním a posledním ročníku střední školy. Jde o nelehké rozhodování, neboť ovlivní celý následný život studenta. Studium vysoké školy je poslední branou před vstupem do pracovní reality.

 

V současné době máte možnost výběru z pestré nabídky vysokých škol a jimi nabízených studijních oborů a programů. Můžete se rozhodnout pro studium na veřejné, státní či soukromé vysoké škole. Rovněž při výběru vysoké školy byste měli zohlednit, úspěšnost u přijímacích zkoušek, lukrativnost oboru a úroveň pracovního uplatnění v budoucnu.


V prvé řadě byste si měli vybírat vysokou školu dle toho, co Vás baví, zajímá a čím byste se chtěli opravdu v budoucnu stát. Podle toho je vhodné si volit i maturitní předměty, které pak úzce souvisí se zaměřením vysoké školy, na kterou se budete hlásit.

 

První významnou překážkou na cestě k přijetí na požadovanou vysokou kolu představují přijímací zkoušky. V dnešní době je nutností věnovat dostatek svého času náležité přípravě, jelikož počet zájemců o studium na VŠ stále roste. Rozhodně je dobré si obstarat přijímací testy z minulých let a vyzkoušet si je na nečisto. Přijímací testy bývají každým rokem náročnější, a tudíž dnes je téměř nezbytné absolvovat přípravný kurz na VŠ. Ideální variantou jsou dlouhodobé přípravné kurzy, kde máte dostatečný prostor se seznámit s danou problematikou a odborný lektor Vám poskytne kvalitní výklad a seznámí vás s postupy řešení.

Z vlastní zkušenosti doporučujeme absolvovat  přípravné kurzy, kde je Vaší přípravě věnovávana maximální pozornost, dále kurzy nabízejí výuku pod vedením vysoce kvalifikovaných lektorů, rozsáhlé studijní materiály, garanci vrácení peněz při nepřijetí na vysokou školu a také mnoho dalších exkluzivních výhod, jakými jsou například slevy na vybrané produkty. Seznam těchto kurzů naleznete zde: Přípravné kurzy

 

Vedle přípravy na přijímací zkoušky je rovněž nezbytné podat do stanoveného termínu přihlášku a zaplatit administrativní poplatek. Přihlášku je zpravidla možné podávat jak elektronicky, tak i na listinném formuláři.

Přípravné kurzy na VŠ

Přípravný kurz na právnické VŠ PRAHA_BRNO_OSTRAVA

Upozornění: Stále je možné se dohlásit do přípravného kurzu. Poslední volná místa. Přihlaste se právě teď Nejbližší středeční termín výuky bude ve středu 06.12.2017 Nejbližší sobotní termín výuky bude v sobotu 02.12.2017 PŘÍPRAVNÝ KURZ NA PRÁVNICKÉ VŠ - Objednat Intenzivní přípravný kurz na...

Medicína a farmacie - přípravný kurz PRAHA_BRNO_OSTRAVA

Upozornění: Stále je možné se dohlásit do přípravného kurzu. Poslední volná místa. Přihlaste se právě teď Nejbližší středeční termín výuky bude ve středu 06.12.2017 Nejbližší sobotní termín výuky bude v sobotu 02.12.2017 Přípravný kurz na lékařské fakulty a farmaceutické fakulty - Medicína a...

Psychologie - přípravný kurz PRAHA_BRNO_OSTRAVA

Upozornění: Stále je možné se dohlásit do přípravného kurzu. Poslední volná místa. Přihlaste se právě teď Nejbližší středeční termín výuky bude ve středu 06.12.2017 Nejbližší sobotní termín výuky bude v sobotu 02.12.2017   Psychologie - přípravný kurz - Objednat Intenzivní přípravný kurz se...

Politologie a mezinárodní vztahy - přípravný kurz PRAHA_BRNO_OSTRAVA

Politologie a mezinárodní vztahy - přípravný kurz Intenzivní přípravný kurz se zaměřením na obor politologie a mezinárodní vztahy. Náplň přípravného kurzu plně odpovídá aktuálním požadavkům přijímacích zkoušek. Absolventi našich kurzů mají vysokou úspěšnost u přijímacích zkoušek.   Naše...

Žurnalistika a mediální studia - přípravný kurz PRAHA_BRNO_OSTRAVA

Upozornění: Stále je možné se dohlásit do přípravného kurzu. Poslední volná místa. Přihlaste se právě teď. Nejbližší sobotní termín výuky bude v sobotu 02.12.2017 Žurnalistika a mediální studia - přípravný kurz - Objednat Intenzivní přípravný kurz se zaměřením na obor žurnalistika a mediální...

Národní srovnávací zkoušky - přípravný kurz PRAHA_BRNO_OSTRAVA

Přípravný kurz - Národní srovnávací zkoušky Národní srovnávací zkoušky Scio tvoří přijímací zkoušky na řadu studijních oborů vysokých škol. Přinášíme Vám intenzivní přípravný kurz cíleně zaměřený na praktickou přípravu na Národní srovnávací zkoušky ( NSZ Scio ) . Jako jedna z mála vzdělávacích...