Jak si vybrat vysokou školu?

20.07.2010 13:33

Mnoho studentů se začíná otázkou výběru vysoké školy intenzivně zaobírat v předposlední a posledním ročníku střední školy. Jde o nelehké rozhodování, neboť ovlivní celý následný život studenta. Studium vysoké školy je poslední branou před vstupem do pracovní reality.

 

V současné době máte možnost výběru z pestré nabídky vysokých škol a jimi nabízených studijních oborů a programů. Můžete se rozhodnout pro studium na veřejné, státní či soukromé vysoké škole. Rovněž při výběru vysoké školy byste měli zohlednit, úspěšnost u přijímacích zkoušek, lukrativnost oboru a úroveň pracovního uplatnění v budoucnu.


V prvé řadě byste si měli vybírat vysokou školu dle toho, co Vás baví, zajímá a čím byste se chtěli opravdu v budoucnu stát. Podle toho je vhodné si volit i maturitní předměty, které pak úzce souvisí se zaměřením vysoké školy, na kterou se budete hlásit.

 

První významnou překážkou na cestě k přijetí na požadovanou vysokou kolu představují přijímací zkoušky. Je dneska nutností věnovat dostatek svého času náležité přípravě. Rozhodně je dobré si obstarat přijímací testy z minulých let a vyzkoušet si je na nečisto. Přijímací testy bývají každým rokem náročnější, a tudíž dnes je téměř nezbytné absolvovat přípravný kurz na VŠ. Ideální variantou jsou dlouhodobé přípravné kurzy, kde máte dostatečný prostor se seznámit s danou problematikou a odborný lektor Vám poskytne kvalitní výklad a seznámí vás s postupy řešení. Z vlastní zkušenosti doporučujeme absolvovat přípravné kurzy, jejichž seznam naleznete zde: Přípravné kurzy

 

Vedle přípravy na přijímací zkoušky je rovněž nezbytné podat do stanoveného termínu přihlášku a zaplatit administrativní poplatek, jež se pohybuje kolem 500 Kč za jeden obor. Přihlášku je zpravidla možné podávat jak elektronicky, tak i na listinném formuláři.