Jak správně oslovovat absolventa vysoké školy?

21.06.2010 15:12

Seznam akademických titulů

 

Bc. - Bakalář (titul před jménem, udílený ve tří- až čtyřletém studiu VŠ).

 

BcA. - Bakalář umění – uvádí se před jméno - titul získáte absolvováním vysoké školy uměleckého zaměření

 

CSc. -  Kandidát věd – uvádí se za jménem – dnes se již neudílí

 

DiS. -  Diplomovaný specialista - uvádí se za jménem - titul získáte absolvováním  vyšší odborné školy

 

Ing. -  Inženýr – uvádí se před jménem - titul získáte absolvováním vysoké školy ekonomického, technického případně vojenského zaměření

 

JUDr. -  Doktor práv - uvádí se před jménem  – titul získáte až po absolvování magisterského studia na právnické fakultě a to vykonáním rigorózní zkoušky

 

MgA. - Magistr umění - uvádí se před jménem - titul získáte absolvováním vysoké školy uměleckého zaměření

 

Mgr. -  Magistr uvádí se před jménem - titul získáte absolvováním vysoké školy se širokým spektrem zaměření – například právnické, filozofické, pedagogické, sociální a humanitní

 

MDDr. - Doktor zubní medicíny - uvádí se před jménem - titul získáte absolvováním vysoké školy  zaměřené na zubní lékařství

 

MVDr. - Doktor veterinární medicíny - uvádí se před jménem - titul získáte absolvováním vysoké školy veterinárního zaměření

 

MUDr. -  Doktor medicíny - uvádí se před jménem - titul získáte absolvováním vysoké školy lékařského zaměření

 

Ph.D. -  Doktor - uvádí se za jménem - titul získáte absolvováním doktorandského studia

 

PhDr. -  Doktor filozofie - uvádí se před jménem - titul získáte absolvováním vysoké školy humanitního, filozofického či pedagogického zaměření

 

RNDr. -  Doktor přírodních věd - uvádí se před jménem - titul získáte absolvováním vysoké školy přírodovědného zaměření