Jak být přijat na pedagogické fakulty

19.02.2014 12:26

Pedagogické fakulty patří mezi jedny z nejžádanějších fakult v České republice. V současné době se u nás nachází celkem 9 ryze pedagogických fakult, nicméně učitelské obory se dají studovat i na filozofické, humanitní či přírodovědecké fakultě. Na uvedených fakultách naleznete nejen učitelské obory, ale i celou řadu zajímavých nepedagogických oborů. V současné době nabízí studium pedagogiky i některé soukromé vysoké školy.

 

Průběh a délka studia

 

Obor učitelství pro 1. stupeň základních škol:

 

Jedná se o jednotné nedělené magisterské studium, jehož standardní délka čítá 5 let. Absolvent získává akademický titul Magistr ( Mgr. ), po úspěšném ukončení studia, složením státní závěrečné zkoušky a ohájení diplomové práce.  Uvedený obor lze studovat výhradně na pedagogických fakultách.

 

Obor učitelství pro 2. stupeň základních škol

Tento obor lze studovat nejen na pedagogických fakultách nýbrž i na řadě jiných fakult, kterými jsou například humanitní, přírodovědná či sportovní. Zpravidla je studium koncipováno obdobně jako předešlý obor, tedy do pětiletého magisterského studia, jehož absolvent získá titul Magistr ( Mgr. )

 

Obor učitelství pro střední školy

Studium je zpravidla jednotné nedělitelné magisterské, jehož délka čítá 5 let a jeho absolvováním získává student vysokoškolský titul Magistr ( Mgr.). Obor lze absolvovat na pedagogických fakultách, ale i na mnoha nepedagogických.

 

Přijímací zkoušky

Na některých oborů pedagogických fakult se přijímací zkoušky skládají z přijímacích testů, tzv. národních srovnávacích zkoušek. U jiných jsou přijímacích zkoušky koncipovány jako vícekolové. Zpravidla první část bývá tvořená vstupním přijímacím testem. Druhá část je pak koncipována jako ústní pohovor, kde se zjišťují uchazečovi předpoklady pro studium zvoleného oboru.

Jesltiže si chcete zajistit kvalitní přípravu na přijímací řízení, je dobré absolvovat přípravný kurz na NSZ, kde je výuka zajištěna vysoce kvalifikovanými pracovníky, kteří jsou odborníky v dané problematikce. Mimo intenzivní přípravy k přijímacímu řízení Vám přípravný kurz může nabídnout i další exkluzivní výhody, jakými jsou například slevy na vybrané produkty.

 

Uplatnění absolventů:

Absolventi nacházejí uplatnění především jako učitelé na základních a středních školách.
 

Přípravné kurzy na VŠ

Přípravný kurz na právnické VŠ PRAHA_BRNO_OSTRAVA

Upozornění: Stále je možné se dohlásit do přípravného kurzu. Poslední volná místa. Přihlaste se právě teď Nejbližší středeční termín výuky bude ve středu 06.12.2017 Nejbližší sobotní termín výuky bude v sobotu 02.12.2017 PŘÍPRAVNÝ KURZ NA PRÁVNICKÉ VŠ - Objednat Intenzivní přípravný kurz na...

Medicína a farmacie - přípravný kurz PRAHA_BRNO_OSTRAVA

Upozornění: Stále je možné se dohlásit do přípravného kurzu. Poslední volná místa. Přihlaste se právě teď Nejbližší středeční termín výuky bude ve středu 06.12.2017 Nejbližší sobotní termín výuky bude v sobotu 02.12.2017 Přípravný kurz na lékařské fakulty a farmaceutické fakulty - Medicína a...

Psychologie - přípravný kurz PRAHA_BRNO_OSTRAVA

Upozornění: Stále je možné se dohlásit do přípravného kurzu. Poslední volná místa. Přihlaste se právě teď Nejbližší středeční termín výuky bude ve středu 06.12.2017 Nejbližší sobotní termín výuky bude v sobotu 02.12.2017   Psychologie - přípravný kurz - Objednat Intenzivní přípravný kurz se...

Politologie a mezinárodní vztahy - přípravný kurz PRAHA_BRNO_OSTRAVA

Politologie a mezinárodní vztahy - přípravný kurz Intenzivní přípravný kurz se zaměřením na obor politologie a mezinárodní vztahy. Náplň přípravného kurzu plně odpovídá aktuálním požadavkům přijímacích zkoušek. Absolventi našich kurzů mají vysokou úspěšnost u přijímacích zkoušek.   Naše...

Žurnalistika a mediální studia - přípravný kurz PRAHA_BRNO_OSTRAVA

Upozornění: Stále je možné se dohlásit do přípravného kurzu. Poslední volná místa. Přihlaste se právě teď. Nejbližší sobotní termín výuky bude v sobotu 02.12.2017 Žurnalistika a mediální studia - přípravný kurz - Objednat Intenzivní přípravný kurz se zaměřením na obor žurnalistika a mediální...

Národní srovnávací zkoušky - přípravný kurz PRAHA_BRNO_OSTRAVA

Přípravný kurz - Národní srovnávací zkoušky Národní srovnávací zkoušky Scio tvoří přijímací zkoušky na řadu studijních oborů vysokých škol. Přinášíme Vám intenzivní přípravný kurz cíleně zaměřený na praktickou přípravu na Národní srovnávací zkoušky ( NSZ Scio ) . Jako jedna z mála vzdělávacích...