Přijímací zkoušky na psychologii

11.03.2014 10:22

Uchazeči o obor Psychologie při Karlově univerzitě v Praze se musí připravit na dvoukolové přijímací řízení. 1. část je písemná a zkoumá základy společenských věd, znalosti psychologie, studijní předpoklady pro studium na vysoké škole. Druhé kolo tvoří ústní pohovor o motivaci ke studiu, dále seznam načtené literatury a také analýza videozáznamu.

Na Masarykově univerzitě v Brně je možné studovat psychologii na dvou fakultách. Na fakultě sociálních věd jsou studenti přijímání na základě výsledků testů OSP a ZSV v rámci NSZ. Na filozofické fakultě musí uchazeč projít testem TSP a testem oborových znalostí psychologie.

V Olomouci na Palackého univerzitě píší uchazeči test předpokladů ke studiu a oborový test, dále je čeká ústní pohovor o motivaci ke studiu a základech psychologie.

 

Zájem o studium psychologie stále roste, proto je důležité nepodcenit přípravu na přijímací řízení, neboť právě soustavná příprava je cestou k úspěšnému složení přijímacích zkoušek. V tomto Vám pomohou přípravné kurzy na VŠ, kde se Vám dostane nejen kvalitní a intezivní přípravy, ale také mnoha exkluzivních výhod. Výuka probíhá pod vedením vysoce kvalifikovaných lektorů, kteří Vás připraví i na přijímací pohovor.

DOPORUČUJEME přípravný kurz - PSYCHOLOGIE - Jaknavysokou.cz