Přípravný kurz na filozofické / humanitní fakulty - "NULTÝ ROČNÍK"

26.04.2010 12:45

Popis přípravného kurzu

 

Intenzivní jednoletý přípravný kurz na filozofické fakulty je koncipován jako tzv. Nultý ročník. Poskytuje kompletní přípravu na přijímací zkoušky na filozofické fakulty.

Filozofické fakulty patří mezi nejžádanější v České republice. Každým rokem se na ně hlásí stále více uchazečů při zachování stejného počtu přijímaných ke studiu. Z uvedeného trendu vyplívá, že na filozofické fakulty není jednoduché se dostat, a proto je nezbytné věnovat dostatek času přípravě na přijímací zkoušky. Naším hlavním cílem je, aby studenti po absolvování přípravného kurzu byli u přijímacích zkoušek maximálně úspěšní a byli bez problémů přijati na vysněnou filozofickou fakultu. V rámci našich přípravných kurzů klademe velký důraz na kvalitu, individuální a přátelský přístup ke studentům a spokojenost studentů s kurzem.

Přípravný kurz je systematicky koncipován v návaznosti na aktuální požadavky přijímacích zkoušek jednotlivých filozofických fakult v  České republice. Výuka je proto striktně zaměřená na problematiku, která se u přijímacích zkoušek skutečně vyskytuje a její dostatečné pochopení je nezbytné k úspěšnému přijetí.

Prostřednictvím odborných lektorů se postupně seznámíte s tématy:

    * příprava na OSP – obecné studijní předpoklady ( součást tzv. SCIO testů )
    * příprava na ZSV - základy společenských věd ( součást tzv. SCIO testů )
    * TSP – testy studijních předpokladů
    * Základy psychologie a filozofie
    * Dějiny filozofie a psychologie
    * Psychologie osobnosti
    * Sociální psychologie
    * Metodologie
    * Rozšíření kulturního a všeobecného přehledu
    * Symbolické myšlení a prostorová představivost
    * Numerické myšlení
    * Verbální myšlení,
    * Kritické myšlení
    * Analytické myšlení,…

     

Stěžejní částí přípravného kurzu na filozofické fakulty je hloubkové zaměření na přípravu na  OSP - Obecné studijní předpoklady a  ZSV  - Základy společenských věd, které jsou součástí Národních srovnávacích zkoušek neboli tzv. SCIO testů. V rámci přípravného kurzu se rovněž důkladně zaměříte na řešení TSP - Testů studijních předpokladů. Naši kvalifikování lektoři Vám detailně vysvětlí metody řešení těchto testů. Dozvíte se jak při jejich řešení postupovat, na co si dát pozor a jak nejrychleji odhalit na jakém principu jsou založeny.     

V rámci každého vyučovacího bloku se prolíná intenzivní teoretická část s praktickou částí, ve které si student procvičí své nově nabyté teoretické vědomosti na velkém množství testů užívaných u přijímacích zkoušek na filozofických fakultách.

 

Přípravný kurz je určen:

   

 • Studentům, kteří se chtějí důkladně připravit na přijímací zkoušky filozofických fakult a být u nich úspěšní
 • Studentům, kteří nebyli přijati na filozofickou fakultu a v letošním roce, již nechtějí podcenit svou přípravu a bez obtíží uspět u přijímacích zkoušek.
 • Všem zájemcům, kteří si chtějí rozšířit své znalosti a všeobecný přehled

 

Lektoři:


Naši lektoři jsou v zásadě vysokoškolsky vzdělaní odborníci se specializací na danou problematiku, která se skutečně objevuje v přijímacích zkouškách na právnickou fakultu. Jedná se například o filozofy, politology či vysokoškolské odbroníky na predikátovou logiku. Naši lektoři jsou zásadně vybíráni na základě jejich znalostí,zkušeností s přijímacími zkouškami a na základě jejich přátelského přístupu ke studentům. Dalším podstatným kritériem, které naši lektoři splňují, jsou dobré vyjadřovací a prezentační dovednosti, díky kterým jsou schopni danou látku srozumitelně studentům vysvětlit. Každý lektor prochází řádným školením a psychologickou přípravou, aby byla maximálně zajištěna kvalita přípravného kurzu. Výhodou našeho přípravného kurzu je, že probíhá v malém kolektivu, což umožňuje dobrou interakci mezi lektorem a studenty. Díky tomu je lektor schopen reagovat na veškeré dotazy studentů a má možnost snadno zjistit, zda všichni studenti výklad stíhají a danou problematiku dostatečně pochopil, popřípadě se k danému tématu vrátí a dovysvětlí případně nejasnosti.

 

Certifikát:


Na konci přípravného kurzu obdrží každý student od naší společnosti certifikát o absolvování kurzu, který Vám může usnadnit přijetí na vysokou školu.

 

Termíny přípravného kurzu

* sobota » 26.února 2011 - 21. května 201 » 1× za 14 dní
                  » Čas konání: 10:00 - 15:00 » 54 vyučovacích hodin
                  » místo konání: Praha 5 - Na Zatlance 11 - 150 m od stranice metra Anděl

    

    Cena kurzu  »   3 990 Kč         Objednat 

 

Vybrané reference studentů vysokých škol

 

Vybrala jsem si filozofickou fakultu proto, že mě na gymplu vždy bavily humanitně zaměřené předměty. Na přijímací zkoušky jsem se poprvé připravovla sama, dle testů z minulých let, ale bohužel přišlo veliké sklamání a přijata jsem nebyla. Druhý rok jsem se rozhodla, že přípravu již nepodcením a přihlásila jsem se na přípravný kurz na filozofické VŠ. Bylo to pro mě velmi poučné a významně mě to obohatilo. Myslela jsem si, že řešení SCIO testů a TSP- testů nelze naučit. Opak byl pravdou. Skvělí a přátelští lektoři nám vysvětlili jednotlivé metody, které máme aplikovat na daný typ úlohy. Když mi nebylo něco jasné, mohla jsem bezproblému požádat, aby mi daný problém byl opětovně vysvětlen. Šlo to protože výuka probíhala v malých skupinách. No a po absolvování  mě čekali znovu přijímací zkoušky a bála jsem se opětovného neuspěchu, ale on se nedostavil a byla jsem přijata ... jupííííí!!! Rozhodně doporučuji navštěvovat přípravný kurz na filozofické VŠ, vyplatí se to.

 

                                                                                Lenka N. ( filozofická fakulta UK v Praze )

 

Jít studovat na filozofickou fakultu jsem chtěla již od prvního ročníku střední školy. Měla jsem a mám mnoho známých, co na filozofické fakultě studují či studovali. Když jsem řešila otázku přípravy na přijímací zkoušky, tak mnoho z nich mi rozhodně potvrdio, že pokud se chci na filozofickou fakultu dostat, tak rozhodně bych měla projít přípravným kurzem. Neměla jsem důvod jim nevěřit, dala jsem na jejich radu a abdolvovala přípravný kurz na filozofické VŠ. Kurz byl velmi kvalitně koncipovaný s cílem naučit jednotlivé metody řešení jednotlivých úloh, jež se v přijímacích testech skutečně objevují. Moc mi to pomohlio a přijímací zkoušky mi nepřislí tak hrozné. Uspěla jsem a nyní studduji na filldě. Proto jsem ráda, že takto mohu poradit  jiným lidem, které čekají přijímací zkoušky, jak mě dříve poradili mí přátele, rozhodně jděte na přípravný kuzr na filozofické VŠ.

 

                                                                                    Kamila S. ( filozofická fakulta UK v Praze )

 

 

 •  Intenzivní příprava na filozofické fakulty
 •  Kurz je veden odbornými lektory.
 •  Výuka probíhá v malém kolektivu.
 •  příprava na OSP - obecné studijní předpoklady
 •  příprava na ZSV - základy společenských věd
 •  TSP – testy studijních předpokladů
 •  Certifikát o absolvování kurzu
 •  Přijímačky na nečisto - velké množství testů na procvičení.
 •  Výuka se koná v Praze s dobrou dostupností v blízkosti MHD.