Přípravný kurz na Právnické VŠ - "NULTÝ ROČNÍK"

26.04.2010 14:23

Popis přípravného kurzu na práva


Intenzivní přípravný kurz na právnické fakulty je koncipován jako tzv. Nultý ročník. Poskytuje kompletní přípravu na přijímací zkoušky právnických

fakult Univerzity Kalovy v Praze, Masarykovy univerzity v Brně, Západočeské univerzity v Plzni a Univerzity Palackého v Olomouci.

Právnické fakulty patří mezi nejžádanější v České republice. Každým rokem se na právnické fakulty hlásí stále více uchazečů při zachování stejného počtu přijímaných ke studiu. Z uvedeného trendu vyplívá, že na právnické fakulty není jednoduché se dostat, a proto je nezbytné věnovat dostatek času přípravě na přijímací zkoušky. Naším hlavním cílem je, aby studenti po absolvování přípravného kurzu byli u přijímacích zkoušek maximálně úspěšní a byli bez problémů přijati na vysněnou právnickou fakultu. V rámci našich přípravných kurzů klademe velký důraz na kvalitu, individuální a přátelský přístup ke studentům a spokojenost studentů s kurzem.

Přípravný kurz je systematicky koncipován v návaznosti na aktuální požadavky přijímacích zkoušek všech právnických fakult v Praze, Brně, Plzni a Olomouci. Výuka je proto striktně zaměřená na problematiku, která se u přijímacích zkoušek skutečně vyskytuje a její dostatečné pochopení je nezbytné k úspěšnému přijetí.

Prostřednictvím odborných lektorů se postupně seznámíte s tématy:

 

 • příprava na OSP – obecné studijní předpoklady ( součást tzv. SCIO testů )
 • příprava na ZSV - základy společenských věd ( součást tzv. SCIO testů )
 • TSP – testy studijních předpokladů
 • Logika - ztěžejní část přijímacích zkoušek
 • Základy práva a právní terminologie
 • Historie - nejvýznamější historické momenty, které se obvykle objevují u přijímacích zkoušek
 • Základy ekonomických teorií
 • Rozšíření kulturního a všeobecného přehledu
 • Symbolické myšlení a prostorová představivost
 • Numerické myšlení
 • Verbální myšlení
 • Kritické myšlení
 • Analytické myšlení,…


Stěžejní částí přípravného kurzu na právnické fakulty je hloubkové zaměření na přípravu na OSP - Obecné studijní předpoklady a  ZSV  - Základy společenských věd, které jsou součástí Národních srovnávacích zkoušek neboli tzv. SCIO testů. V rámci přípravného kurzu se rovněž důkladně zaměříte na řešení TSP - Testů studijních předpokladů. Naši kvalifikování lektoři Vám detailně vysvětlí metody řešení těchto testů. Dozvíte se jak při jejich řešení postupovat, na co si dát pozor a jak nejrychleji odhalit na jakém principu jsou založeny.      

Jednou ze zásadních částí tohoto kurzu je i právní logika, která se považuje za jakési úskalí pro většinu uchazečů o studium. Vždy je však součástí každých přijímacích zkoušek na právnické fakulty, a proto je nezbytné  jí dostatečně ovládat. S pomocí vyškolených odborných lektorů Vám bude logika podána a vysvětlena takovým způsobem, že po seznámení nejprve s jednoduššími a následně se složitými logickými případy přestane pro Vás být tato část přijímacích zkoušek překážkou.

V rámci každého vyučovacího bloku se prolíná intenzivní teoretická část s praktickou částí, ve které si student procvičí své nově nabyté teoretické vědomosti na velkém množství testů užívaných u přijímacích zkoušek na právnických fakultách v Praze, Brně, Plzni a Olomouci a vyzkouší si  simulaci přijímacích zkoušek na nečisto.
Přípravný kurz je určen:

 

 • Studentům, kteří se chtějí důkladně připravit na přijímací zkoušky právnických fakult a být u nich úspěšní
 • Studentům, kteří nebyli přijati na právnickou fakultu a v letošním roce již nechtějí podcenit svou přípravu a bez obtíží uspět u přijímacích zkoušek.
 • Praktikantům, asistentům či zaměstnancům advokátních kanceláří a soudů, kteří si chtějí doplnit své znalosti z právní terminologie a nabyté poznatky uplatnit v praxi.
 • Všem zájemcům, kteří si chtějí rozšířit své znalosti a všeobecný přehled

 

Lektoři:

Naši lektoři jsou v zásadě vysokoškolsky vzdělaní odborníci se specializací na danou problematiku, která se skutečně objevuje v přijímacích zkouškách na právnickou fakultu. Jedná se například o advokáty či vysokoškolské odbroníky na predikátovou logiku. Naši lektoři jsou zásadně vybíráni na základě jejich znalostí, zkušeností s přijímacími zkouškami a na základě jejich přátelského přístupu ke studentům. Dalším podstatným kritériem, které naši lektoři splňují, jsou dobré vyjadřovací a prezentační dovednosti, díky kterým jsou schopni danou látku srozumitelně studentům vysvětlit. Každý lektor prochází řádným školením a psychologickou přípravou, aby byla maximálně zajištěna kvalita přípravného kurzu. Výhodou našeho přípravného kurzu je, že probíhá v malém kolektivu, což umožňuje dobrou interakci mezi lektorem a studenty. Díky tomu je lektor schopen reagovat na veškeré dotazy studentů a má možnost snadno zjistit, zda všichni studenti výklad stíhají a danou problematiku dostatečně pochopil, popřípadě se k danému tématu vrátí a dovysvětlí případně nejasnosti.

 

Certifikát:


Na konci přípravného kurzu obdrží každý student od naší společnosti certifikát o absolvování kurzu, který Vám může usnadnít přijetí na vysokou školu.

 

Termíny přípravného kurzu na právnické VŠ

 

 * sobota » 1× za 14 dní - 26.února 2011 - 21. května 2011
                  » Čas konání: 10:00 - 15:00 » 54 vyučovacích hodin
                  » místo konání: Praha 5 - Na Zatlance 11 - 150 m od stranice metra Anděl

 


    Cena kurzu  »   3 990 Kč          Objednat

 

Vybrané reference studentů vysokých škol

 

Na střední škole jsem poprvé začala uvažovat o studiu na právnické fakultě. Říkala jsem si, že advokacie by mohla výt profese, která by mě v budoucnu bavila a dobře uživila. Přípravu na přijímací zkoušky jsem začala tak, že jsem si obstarala zadání testů z minulých let. Vyzkoušela jsem si je a zjistila, že jsem měla 75% špatně a to jsem byla na střední škole premiantka. Byla jsem z toho zoufalá a nevěděla jsem, co mám dělat, zda vůbec mám o právnické fakultě ještě dále uvažovat. Naštěstí mi kamarád poradil, že nemám klesat na mysli a doporučil mi jako účinnou přípravu na přijímací zkoušky výše zmíněný přípravný kurz na právnické VŠ. Přečetla jsem informace o jeho náplni a velice mě to zaujalo. Řekla jsem si, že chci dostat na právnickou fakultu, tak pro to udělám maximum. Na první hodině jsem byla plna očekávání a zároveň mírně nervózní, ale mé rozpaky se rozplynlui hned v okamžiku, kdy přišel velmi milý a příjemný lektor, který nás přivítal s přátelským pozdravem. Odborný lektor nám postupně vysvětloval jednotlivé postupy řešení jednotlivých otázek, jak nejrychleji odhalit, na jakém principu je zadaná otázka postavena a jakou metodu na ní aplikovat. Po několika hodinách jsem si vyzkoušela pár testů z minulých let znovu a má úspěšnost byla 80 %, říkala jsem si, no páni, tomu říkám pokrok. Na přípravném kurzu nás v jedné třídě byl malý počet, díky čemuž se nám lektor mohl plně věnovat a stali jsme se skvělým kolektivem i přáteli. Pak už přišel den D a já šla na své přijímací zkoušky na právnickou fakultu. Byla jsem maximálně nervózní. Když jsem dostala test před sebe a začala jej vyplňovat, má nervozita okamžitě odpadla, protože jsem věděla jak na to. Po skončení přijímacích zkoušek jsem se cítila uvolněně a měla jsem ze všeho dobrý pocit. Pak přišli výsledky ... přijata .... byla jsem neskutečně šťastná. Splnil se můj sen. Rozhodně Vám doporučuji navštěvovat přípravný kurz na právnické VŠ, budete mít jistotu, že Vás přijmou.

 

                                                            Petra A. ( právnická fakulta UK v Praze ) 

 

Absolvování přípravného kurzu na právnické VŠ pro mě bylo velkým přínosem a pomohlo mi to ke splnění mého velkého snu, kterým bylo přijetí na právnickou fakultu. Na kurzu bych ocenil kvalitně systematizovanou výuku, která je zamřená výhradně na oblasti, které se skutečně u přijímacích zkoušek objevují. Výuku vede profesionální lektor, který se v dané problematice skutečně vyzná. Vždy nám srozumitelně vysvětlil jaký ideální způsob zvolit, abychom zadanou úlohu správně vyřešili v co možná nejkratší době. Z vlastní zkušenosti musím říct, že čas u přijímacích zkoušek je opravdu krátký, a díky dostatečnému procvičení různých metod řešení, se kterými jsem byl postupně seznamován na přípravném kurzu, pro mě krátký čas nebyl překážkou. Myslím si, že když člověk věnuje dostatek času přípravě na přijímací zkoušky, rozhodně u nich bude úspěšný a bude přijat. Konec konců jsem to dokázal i jí, i když jsem tomu zpočátku moc nevěřil. Držím Vám všem palce, ať Vám to výjde.
                                                                   

                                                                             Martin ( právnická fakulta UK v Praze )

 

Na přípravný kurz na právnické VŠ jsem se přihlásila automaticky, protože jsem nechtěla nic ponechat v náhodě. Věděla jsem, že přijímací zkoušky na právnické fakulty nepatří mezi jednoduché, čemuž ještě nepříznivě přispívá enormní počet zájemců o studium. Přípravný kurz mě opravdu nadchnul. Velice jsem přivítala, že nás ve skupině bylo je pár a tak se nám vyučující mohl věnovat i každému zvlášť, pokud danou problematiku dostatečně nepochopil. Lektoři tohoto přípravného kurzu mají dlouhodobé zkušenosti s přijímacími testy, tak nám byli schopni  vysvětlit jednotlivé fígle, jak při jejich řešení postupovat, aby to pro nás bylo co nejjednodušší a nejrychlejší. Díky absolvování přípravného kurzu na právnické VŠ jsem byla u přijímacích zkoušek úspěšná, jak v Praze, tak i v Brně. Nakonec jsem se rozhodla jít do Brna, protože sem šel můj přítel. Přeji Vám všem hodně úspěchů.

 

                                                                                Ilona S. ( právnická fakulta MU v Brně )

 

 • Intenzivní příprava na právnické fakulty
 • Kurz je veden odbornými lektory.
 • Výuka probíhá v malém kolektivu.
 • příprava na OSP - obecné studijní předpoklady
 • příprava na ZSV - základy společenských věd
 • TSP – testy studijních předpokladů
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Přijímačky na nečisto - velké množství testů na procvičení.
 • Výuka se koná v Praze s dobrou dostupností v blízkosti MHD.