Státní maturita 2013 - Jakým způsobem se podává přihláška

23.11.2012 17:30

1, maturantům ředitel školy, případně pověřený třídní učitel předá předepsaný formulář přihlášky k maturitní zkoušce

2, na první straně formuláře maturanti křížkem vyznačí, ze kterých předmětů budou v rámci státní společné části maturity maturovat. Povinný je český jazyk a literatura a pak si vyberou mezi matematikou nebo cizím jazykem. Zároveň si navíc studenti mají možnost navolit až dva nepovinné předměty v rámci společné části státní maturity 2013. Zde však platí pravidlo, že nelze si navolit stejné předměty jako u výše uvedených povinných předmětů.

3, Druhá strana formuláře přihlášky se vztahuje k profilové části maturitní zkoušky a musí být vyplněná v souladu s rozhodnutím ředitele. Neboť ten určuje pravidla pro zvolení předmětů včetně počtu povinných zkoušek, jakož i jejich formu. Vedle povinných předmětů, zde maturant může vyplnit i nepovinné profilové zkoušky.

4, na vyplněný formulář student uvede datum a svůj podpis a do 1. Prosince 2012 jej odevzdá řediteli školy. (1)

S aktuální podobou jednotné formy státní maturity pro rok 2013 se mají možnost maturanti seznámit v nově vydaných učebnicích, které odpovídají aktuálním požadavkům ministerstva a novele školského zákona
(více zde: státní maturita 2013 – učebnice)

 

 

 

Přípravné kurzy na VŠ

Národní srovnávací zkoušky - přípravný kurz PRAHA_BRNO_OSTRAVA

Přípravný kurz - Národní srovnávací zkoušky Národní srovnávací zkoušky Scio tvoří přijímací zkoušky na řadu studijních oborů vysokých škol. Přinášíme Vám intenzivní přípravný kurz cíleně zaměřený na praktickou přípravu na Národní srovnávací zkoušky ( NSZ Scio ) . Jako jedna z mála vzdělávacích...

Žurnalistika a mediální studia - přípravný kurz PRAHA_BRNO_OSTRAVA

Upozornění: Stále je možné se dohlásit do přípravného kurzu. Poslední volná místa. Přihlaste se právě teď. Nejbližší sobotní termín výuky bude v sobotu 02.12.2017 Žurnalistika a mediální studia - přípravný kurz - Objednat Intenzivní přípravný kurz se zaměřením na obor žurnalistika a mediální...

Politologie a mezinárodní vztahy - přípravný kurz PRAHA_BRNO_OSTRAVA

Politologie a mezinárodní vztahy - přípravný kurz Intenzivní přípravný kurz se zaměřením na obor politologie a mezinárodní vztahy. Náplň přípravného kurzu plně odpovídá aktuálním požadavkům přijímacích zkoušek. Absolventi našich kurzů mají vysokou úspěšnost u přijímacích zkoušek.   Naše...

Psychologie - přípravný kurz PRAHA_BRNO_OSTRAVA

Upozornění: Stále je možné se dohlásit do přípravného kurzu. Poslední volná místa. Přihlaste se právě teď Nejbližší středeční termín výuky bude ve středu 06.12.2017 Nejbližší sobotní termín výuky bude v sobotu 02.12.2017   Psychologie - přípravný kurz - Objednat Intenzivní přípravný kurz se...

Medicína a farmacie - přípravný kurz PRAHA_BRNO_OSTRAVA

Upozornění: Stále je možné se dohlásit do přípravného kurzu. Poslední volná místa. Přihlaste se právě teď Nejbližší středeční termín výuky bude ve středu 06.12.2017 Nejbližší sobotní termín výuky bude v sobotu 02.12.2017 Přípravný kurz na lékařské fakulty a farmaceutické fakulty - Medicína a...

Přípravný kurz na právnické VŠ PRAHA_BRNO_OSTRAVA

Upozornění: Stále je možné se dohlásit do přípravného kurzu. Poslední volná místa. Přihlaste se právě teď Nejbližší středeční termín výuky bude ve středu 06.12.2017 Nejbližší sobotní termín výuky bude v sobotu 02.12.2017 PŘÍPRAVNÝ KURZ NA PRÁVNICKÉ VŠ - Objednat Intenzivní přípravný kurz na...

Zdroj: (1) https://www.novamaturita.cz/maturitni-zpravodaj-c-14-novela-skolskeho-zakona-a-prihlasovani-zaku-k-jarnimu-zkusebnimu-obdobi-2013-1404036136.html - Maturitní zpravodaj - 14/2012