Státní maturita 2013 - Veřejné vajádření Ministra školství ke státní maturitě

11.09.2012 09:05

Ministr školství Petr Fiala se veřejně vyjádřil v nedělních Otázkách Václava Moravce, jakou podobu bude mít státní maturita v roce 2013. Původně měly být povinné 3 maturitní předměty v rámci státní maturity. V roce 2013 má být zachován stávající model dvou povinných předmětů v rámci státní maturity. Student tak bude maturovat z českého jazyka a literatury a pak si zvolí mezi matematikou nebo cizím jazykem. (1) Dle tiskové zprávy Ministerstva školství bude mít státní maturita z předmětu Český jazyk a literatura nadále tři části. První částí bude didaktický test, který bude centrálně hodnocen. Dále druhou částí bude písemná slohová práce, jejíž hodnocení by mělo být od roku 2013 svěřeno jednotlivým středním školám. Třetí částí pak bude ústní zkouška, hodnocena vedena středními školami.(2) V letech 2013 a 2014 se u státní maturity nebude rozlišovat mezi základní a vyšší úrovní obtížnosti. Státní maturita tak bude mít jen jednu formu, a tedy úroveň obtížnosti. Důvod je jednoznačný, neboť jen asi 4 % ze všech maturantů si v roce 2012 vybralo vyšší úroveň obtížnosti.(3) Studenti nebyli totiž příliš motivování k tomu, aby maturovali z vyšší úrovně obtížnosti, neboť původní koncepce, že výsledek státní maturity bude i určující k přijetí na vysokou školu se neuplatila. Vysoké školy přijímají velmi omezené množství studentů z kapacitních důvodů, čím selekce a náročnost přijímacích zkoušek je značně vysoká. Absolvování certifikovaného přípravného kurzu na vysokou školu se tak stává základem pro přijetí na vysokou školu a předpokladem k uspění v konkurenčním boji s jednotlivými studenty, kteří se rovněž hlásí na vysokou školu. (Více zde)

 

(1), (3) Zdroj: https://www.novinky.cz/domaci/278221-zmenami-ve-statnich-maturitach-se-zkousky-zlevni-o-50-milionu-tvrdi-ministr.html - neděle 9.září 2012
(2) Zdroj: https://www.msmt.cz/pro-novinare/zmeny-ve-statnich-maturitach

Přípravné kurzy na VŠ

Národní srovnávací zkoušky - přípravný kurz PRAHA_BRNO_OSTRAVA

Přípravný kurz - Národní srovnávací zkoušky Národní srovnávací zkoušky Scio tvoří přijímací zkoušky na řadu studijních oborů vysokých škol. Přinášíme Vám intenzivní přípravný kurz cíleně zaměřený na praktickou přípravu na Národní srovnávací zkoušky ( NSZ Scio ) . Jako jedna z mála vzdělávacích...

Žurnalistika a mediální studia - přípravný kurz PRAHA_BRNO_OSTRAVA

Upozornění: Stále je možné se dohlásit do přípravného kurzu. Poslední volná místa. Přihlaste se právě teď. Nejbližší sobotní termín výuky bude v sobotu 02.12.2017 Žurnalistika a mediální studia - přípravný kurz - Objednat Intenzivní přípravný kurz se zaměřením na obor žurnalistika a mediální...

Politologie a mezinárodní vztahy - přípravný kurz PRAHA_BRNO_OSTRAVA

Politologie a mezinárodní vztahy - přípravný kurz Intenzivní přípravný kurz se zaměřením na obor politologie a mezinárodní vztahy. Náplň přípravného kurzu plně odpovídá aktuálním požadavkům přijímacích zkoušek. Absolventi našich kurzů mají vysokou úspěšnost u přijímacích zkoušek.   Naše...

Psychologie - přípravný kurz PRAHA_BRNO_OSTRAVA

Upozornění: Stále je možné se dohlásit do přípravného kurzu. Poslední volná místa. Přihlaste se právě teď Nejbližší středeční termín výuky bude ve středu 06.12.2017 Nejbližší sobotní termín výuky bude v sobotu 02.12.2017   Psychologie - přípravný kurz - Objednat Intenzivní přípravný kurz se...

Medicína a farmacie - přípravný kurz PRAHA_BRNO_OSTRAVA

Upozornění: Stále je možné se dohlásit do přípravného kurzu. Poslední volná místa. Přihlaste se právě teď Nejbližší středeční termín výuky bude ve středu 06.12.2017 Nejbližší sobotní termín výuky bude v sobotu 02.12.2017 Přípravný kurz na lékařské fakulty a farmaceutické fakulty - Medicína a...

Přípravný kurz na právnické VŠ PRAHA_BRNO_OSTRAVA

Upozornění: Stále je možné se dohlásit do přípravného kurzu. Poslední volná místa. Přihlaste se právě teď Nejbližší středeční termín výuky bude ve středu 06.12.2017 Nejbližší sobotní termín výuky bude v sobotu 02.12.2017 PŘÍPRAVNÝ KURZ NA PRÁVNICKÉ VŠ - Objednat Intenzivní přípravný kurz na...