Státní maturita - názory ministra školství

02.09.2012 16:42

Ministr školství Petr Fiala se v rozhovoru vztahujícím se k poplatkům/zápisnému na vysokých školách vyjádřil i ke státní maturitě. Hlavním účelem zavedení státní maturity je kontrola liberalizovaného vzdělávacího systému. Snahou je primárně zjistit prostřednictvím státní maturity, zda došlo k dosažení cílů, které jsou pro vzdělávací systém klíčové. Snahou státu není centralizace či restrikce systému, ale jeho kontrola. Za velké nedostatky v hodnocení a průběhu státní maturity 2012, které vedly k neúspěchu mnoha jinak výborných studentů, považoval za žádoucí poskytnout veřejnou omluvu. S politováním zkonstatoval, že pro mnoho studentů je státní maturita prvním významným kontaktem se státem v jejich životě. Ten však v důsledku pochybení jim vnáší pocit nespravedlnosti a potažmo nedůvěry. Hlavní snahou je nyní tento pocit eliminovat a vrátit důvěryhodnost ve státní maturitu 2013 a to tak, že se pro tento rok učiní opatření k zajištění správných a spravedlivých výsledků. Zároveň pan ministr zkonstatoval, že 20% neúspěšných studentů, kteří státní maturitu 2012 nesplnili, není dobrý výsledek.(1)

Je nezbytné se proto na státní maturitu pro rok 2013 náležitě připravit. V současné době jsou k dispozici nové učebnice odpovídající aktuálním požadavkům na státní maturitu 2013, které mají tak vysokou neúspěšnost státní maturity eliminovat. 

 

 

 

(1) Zdroj: https://www.novinky.cz/domaci/277593-zapisne-vychazime-z-peti-az-sesti-tisic-za-rok-rika-ministr-skolstvi-fiala.html

Přípravné kurzy na VŠ

Národní srovnávací zkoušky - přípravný kurz PRAHA_BRNO_OSTRAVA

Přípravný kurz - Národní srovnávací zkoušky Národní srovnávací zkoušky Scio tvoří přijímací zkoušky na řadu studijních oborů vysokých škol. Přinášíme Vám intenzivní přípravný kurz cíleně zaměřený na praktickou přípravu na Národní srovnávací zkoušky ( NSZ Scio ) . Jako jedna z mála vzdělávacích...

Žurnalistika a mediální studia - přípravný kurz PRAHA_BRNO_OSTRAVA

Upozornění: Stále je možné se dohlásit do přípravného kurzu. Poslední volná místa. Přihlaste se právě teď. Nejbližší sobotní termín výuky bude v sobotu 02.12.2017 Žurnalistika a mediální studia - přípravný kurz - Objednat Intenzivní přípravný kurz se zaměřením na obor žurnalistika a mediální...

Politologie a mezinárodní vztahy - přípravný kurz PRAHA_BRNO_OSTRAVA

Politologie a mezinárodní vztahy - přípravný kurz Intenzivní přípravný kurz se zaměřením na obor politologie a mezinárodní vztahy. Náplň přípravného kurzu plně odpovídá aktuálním požadavkům přijímacích zkoušek. Absolventi našich kurzů mají vysokou úspěšnost u přijímacích zkoušek.   Naše...

Psychologie - přípravný kurz PRAHA_BRNO_OSTRAVA

Upozornění: Stále je možné se dohlásit do přípravného kurzu. Poslední volná místa. Přihlaste se právě teď Nejbližší středeční termín výuky bude ve středu 06.12.2017 Nejbližší sobotní termín výuky bude v sobotu 02.12.2017   Psychologie - přípravný kurz - Objednat Intenzivní přípravný kurz se...

Medicína a farmacie - přípravný kurz PRAHA_BRNO_OSTRAVA

Upozornění: Stále je možné se dohlásit do přípravného kurzu. Poslední volná místa. Přihlaste se právě teď Nejbližší středeční termín výuky bude ve středu 06.12.2017 Nejbližší sobotní termín výuky bude v sobotu 02.12.2017 Přípravný kurz na lékařské fakulty a farmaceutické fakulty - Medicína a...

Přípravný kurz na právnické VŠ PRAHA_BRNO_OSTRAVA

Upozornění: Stále je možné se dohlásit do přípravného kurzu. Poslední volná místa. Přihlaste se právě teď Nejbližší středeční termín výuky bude ve středu 06.12.2017 Nejbližší sobotní termín výuky bude v sobotu 02.12.2017 PŘÍPRAVNÝ KURZ NA PRÁVNICKÉ VŠ - Objednat Intenzivní přípravný kurz na...