Výsledek státní maturity = přijat na vysokou školu – ani náhodou!

05.09.2012 12:27

Původní koncepce státní maturity počítala s tím, že výsledek státní maturity bude považován za vstupenku na vysokou školu. Nicméně v předchozích letech tomu tak nebylo. Jen několik vysokých škol dávalo body na víc v rámci přijímacích zkoušek při dobrém výsledku státní maturity a to jen za předpokladu, že student maturoval z vyšší úrovně obtížnosti. V roce 2013 čeká studenty středních škol nová státní maturita, která bude mít jen jednu formu obtížnosti. Již se nebude rozlišovat na základní nebo vyšší úroveň. Studentům tak odpadlo dilema, kdy si museli vybrat mezi jednotlivými úrovněmi. Většina však stejně šla na jistotu a automaticky volila základní úroveň obtížnosti. Konec konců studenti ani nebyli příliš motivováni k volbě vyšší úrovně obtížnosti, protože její výsledek jim výrazněji nebyl nápomocen k přijetí na vysokou školu. Zavedení jednotné úrovně u státní maturity v roce 2013 však povede k tomu, že dojde ke zvýšení její náročnosti. Studenti mají nově možnost si vyzkoušet novou koncepci a náročnost státní maturity v jednotné formě v učebnicích. Nicméně ani zavedení jednotné úrovně nepovede k tomu, že by výsledek státní maturity, byl i kritériem, nebo dokonce nahrazoval klasické přijímací zkoušky na vysoké školy. Na bedrech studentů proto nadále zůstává tíha, která spočívá jak v přípravě na státní maturitu – písemnou i ústní část, tak i na samotné přijímací zkoušky na vysokou školu.
 

Přípravné kurzy na VŠ

Národní srovnávací zkoušky - přípravný kurz PRAHA_BRNO_OSTRAVA

Přípravný kurz - Národní srovnávací zkoušky Národní srovnávací zkoušky Scio tvoří přijímací zkoušky na řadu studijních oborů vysokých škol. Přinášíme Vám intenzivní přípravný kurz cíleně zaměřený na praktickou přípravu na Národní srovnávací zkoušky ( NSZ Scio ) . Jako jedna z mála vzdělávacích...

Žurnalistika a mediální studia - přípravný kurz PRAHA_BRNO_OSTRAVA

Upozornění: Stále je možné se dohlásit do přípravného kurzu. Poslední volná místa. Přihlaste se právě teď. Nejbližší sobotní termín výuky bude v sobotu 02.12.2017 Žurnalistika a mediální studia - přípravný kurz - Objednat Intenzivní přípravný kurz se zaměřením na obor žurnalistika a mediální...

Politologie a mezinárodní vztahy - přípravný kurz PRAHA_BRNO_OSTRAVA

Politologie a mezinárodní vztahy - přípravný kurz Intenzivní přípravný kurz se zaměřením na obor politologie a mezinárodní vztahy. Náplň přípravného kurzu plně odpovídá aktuálním požadavkům přijímacích zkoušek. Absolventi našich kurzů mají vysokou úspěšnost u přijímacích zkoušek.   Naše...

Psychologie - přípravný kurz PRAHA_BRNO_OSTRAVA

Upozornění: Stále je možné se dohlásit do přípravného kurzu. Poslední volná místa. Přihlaste se právě teď Nejbližší středeční termín výuky bude ve středu 06.12.2017 Nejbližší sobotní termín výuky bude v sobotu 02.12.2017   Psychologie - přípravný kurz - Objednat Intenzivní přípravný kurz se...

Medicína a farmacie - přípravný kurz PRAHA_BRNO_OSTRAVA

Upozornění: Stále je možné se dohlásit do přípravného kurzu. Poslední volná místa. Přihlaste se právě teď Nejbližší středeční termín výuky bude ve středu 06.12.2017 Nejbližší sobotní termín výuky bude v sobotu 02.12.2017 Přípravný kurz na lékařské fakulty a farmaceutické fakulty - Medicína a...

Přípravný kurz na právnické VŠ PRAHA_BRNO_OSTRAVA

Upozornění: Stále je možné se dohlásit do přípravného kurzu. Poslední volná místa. Přihlaste se právě teď Nejbližší středeční termín výuky bude ve středu 06.12.2017 Nejbližší sobotní termín výuky bude v sobotu 02.12.2017 PŘÍPRAVNÝ KURZ NA PRÁVNICKÉ VŠ - Objednat Intenzivní přípravný kurz na...