Fakulta ekonomická - Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO)

Kontaktní informace:

Sokolská 33, 701 21  Ostrava 1
Web: www.ekf.vsb.cz/
E-mail: kontakt.ekf@vsb.cz
Telefon: 597 322 331 - 380, Fax: 596 110 467

 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO) - veřejná vysoká škola

 

Popis fakulty:

 

Den otevřených dveří:

 

Přijímací zkoušky: