Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB)

Kontaktní informace:

Mostní 5139, 760 01  Zlín

Web: www.fame.utb.cz
E-mail: studium@fame.utb.cz
Telefon:

 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) - veřejná vysoká škola

 

Popis fakulty:

 

Den otevřených dveří:

 

Přijímací zkoušky: