Provozně ekonomická fakulta - Mendelova univerzita v Brně

Kontaktní informace:

 

Zemědělská 1, 613 00,  Brno - Černá Pole
Web: www.pef.mendelu.cz
E-mail: studijni@pef.mendelu.cz
Telefon: +420 545 132 704 - 706, Fax: 545 132 797

Mendelova univerzita v Brně - veřejná vysoká škola
 

Popis fakulty:

 

Den otevřených dveří:

 

Přijímací zkoušky:

TSP = Testy stujiních předpokladů