Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)

Kontaktní informace:

Hoření 13, 400 96  Ústí nad Labem
Web: www.ujep.cz
E-mail: upc@rt.ujep.cz

Telefon: 475 282 111
Fax: 472 772 982

Typ vysoké školy - veřejná vysoká škola

 

Popis vysoké školy

Seznam fakult:

  • Fakulta sociálně ekonomická - Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

  • Fakulta umění a designu - Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

  • Fakulta výrobních technologií a managementu - Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

  • Fakulta životního prostředí - Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

  • Filozofická fakulta - Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

  • Pedagogická fakulta - Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

  • Přírodovědecká fakulta - Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

  • Ústav slovansko-germánských studií

  • Ústav zdravotnických studií - Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem