Rady a články

Státní maturita 2014

29.08.2013 08:56
V roce 2014 čeká maturanty státní maturita, která prošla změnami v souvislosti s novelou školského zákona. Studenti by tak při zachování stávajícího modelu měli povinně maturovat v rámci společné části státní maturity z českého jazyka a literatury a jako druhý povinný předmět by měli mít na výběr mezi matematikou a cizím jazykem. Oproti státní maturitě z matematiky, která se skládá jen z didaktického testu, by měla mít státní maturita z cizího jazyka formu...

Státní maturita 2013 - Jakým způsobem se podává přihláška

23.11.2012 17:30
1, maturantům ředitel školy, případně pověřený třídní učitel předá předepsaný formulář přihlášky k maturitní zkoušce 2, na první straně formuláře maturanti křížkem vyznačí, ze kterých předmětů budou v rámci státní společné části maturity maturovat. Povinný je český jazyk a literatura a pak si vyberou mezi matematikou nebo cizím jazykem. Zároveň si navíc studenti mají možnost navolit až dva nepovinné předměty v rámci společné části státní maturity 2013. Zde však platí...

Státní maturita 2013 – zvolit matematiku nebo cizí jazyk?

23.11.2012 12:08
Státní maturita 2013 bude mít podle novely školského zákona je jednu úroveň obtížnosti a studenti budou povinně skládat státní maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury a jako druhý povinný předmět si vyberou mezi matematikou nebo cizím jazykem. Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury je zkouškou komplexní, kdy se skládá ze tří částí a to didaktického testu, písemné práce a ústní zkoušky. I maturitní zkouška z cizího jazyka je komplexní zkouškou, kdy je opět...

Senátoři schválili novou podobu státní maturity 2013

28.10.2012 16:00
  Jak bude vypadat státní maturita pro rok 2013 se na základě tiskové zprávy ministerstva školství vědělo dávno, ale zakomponování do legislativy však zas tak jasné a rychlé nebylo. Novela školského zákona, která legislativně upravuje novou podobu státní maturity pro rok 2013, bez problémů prošla poslaneckou sněmovnou. Po závěrečném schválení pak následovala do senátu, kde i senátoři jí v nové podobě přijali. Nyní se již čeká jen na podpis prezidenta. Nová státní maturita pro rok...

Jak bude vypadat nová státní maturita v roce 2013

05.10.2012 09:00
Po velkých problémech a neúspěchu v letošním roce, by měla být státní maturita v roce 2013 dle sdělení ministra školství Petra Fialy mnohem vstřícnější ke studentům středních škol. Na doporučení expertní komise bude mít státní maturita od příštího roku jednu formu obtížnosti. Tím dojde k odstranění zbytečných nákladů na realizaci státní maturity, kdy bylo zapotřebí vytvářet testové úlohy jak pro základní, tak i vyšší úroveň obtížnosti. V konečném důsledku to bylo stejně...

Státní maturita - Co si o ní myslí Češi

03.10.2012 15:20
Podle průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění byla koncepce státní maturity v uplynulých dvou letech nesprávná. Vedle početné skupiny lidí, kteří kritizují samotnou koncepci státní maturity, tak výrazně stouplo procento lidí, kteří kritizují přípravu a samotný průběh státní maturity. V letošním roce bylo hlavním terčem kritiky vysoká obtížnost testů, zejména u vyšší úrovně státní maturity z předmětu matematika. Zároveň vlnu kritiky zvedl externí způsob hodnocení slohových...

Státní maturita 2013 - novela školského zákona byla ve sněmovně schválena

26.09.2012 16:57
Poslanecká sněmovna schválila novelu školského zákona, která mění státní maturitu pro rok 2013. Státní maturita by tak měla mít jednu úroveň obtížnosti. Tím dojde ke zrušení dosavadního rozdělování státní maturity na základní a vyšší úroveň obtížnosti. Nenaplní se tak původní zamýšlený záměr vyšší úrovně státní maturity, která měla nahrazovat přijímací zkoušky na vysokou školu. Proto tak studenti, kteří se chystají na vysokou školu, musí vedle státní maturity absolvovat i přijímací zkoušky....

Státní maturita 2013 - jak bude vypadat podle novely školského zákona

21.09.2012 16:44
Novela školského zákona se nachází v současné době před závěrečným schválením ve sněmovně. Neočekává se, že by jí poslanci neschválili. To samé se předpokládá i v senátu. Hlavní body, které nově novela přinese: Zrušení dvou úrovní obtížnosti – nyní se již nebude státní maturita rozlišovat na základní a vyšší úroveň obtížnosti – zavádí se jedna jediná úroveň státní maturity 2 povinné předměty v rámci státní maturity – maturanti tak budou povinně maturovat...

Státní maturita 2013 - novela školského zákona míří k závěrečnému schvalování

19.09.2012 08:46
Očekávaná podoba státní maturity pro rok 2013, která není stále uzákoněna, bude s největší pravděpodobnosti v nejbližší době schválena. Povinná celoplošná státní maturita by měla mít pro rok 2013 jen jednu úroveň obtížnosti. Zároveň bude zachován dosavadní model, kdy studenti středních škol budou povinně maturovat z českého jazyka a literatury. Druhý povinný předmět si budou moci zvolit mezi matematikou nebo cizím jazykem.  Poslanecká sněmovna v úterý 18.9.2012...

Státní maturita 2013 - Veřejné vajádření Ministra školství ke státní maturitě

11.09.2012 09:05
  Ministr školství Petr Fiala se veřejně vyjádřil v nedělních Otázkách Václava Moravce, jakou podobu bude mít státní maturita v roce 2013. Původně měly být povinné 3 maturitní předměty v rámci státní maturity. V roce 2013 by měl být zachován stávající model dvou povinných předmětů v rámci státní maturity. Student tak bude maturovat z českého jazyka a literatury a pak si zvolí mezi matematikou nebo cizím jazykem. (1) Dle tiskové zprávy Ministerstva školství...
<< 1 | 2 | 3 >>

Přípravné kurzy na VŠ

Národní srovnávací zkoušky - přípravný kurz PRAHA_BRNO_OSTRAVA

Přípravný kurz - Národní srovnávací zkoušky Národní srovnávací zkoušky Scio tvoří přijímací zkoušky na řadu studijních oborů vysokých škol. Přinášíme Vám intenzivní přípravný kurz cíleně zaměřený na praktickou přípravu na Národní srovnávací zkoušky ( NSZ Scio ) . Jako jedna z mála vzdělávacích...

Žurnalistika a mediální studia - přípravný kurz PRAHA_BRNO_OSTRAVA

Upozornění: Stále je možné se dohlásit do přípravného kurzu. Poslední volná místa. Přihlaste se právě teď. Nejbližší sobotní termín výuky bude v sobotu 02.12.2017 Žurnalistika a mediální studia - přípravný kurz - Objednat Intenzivní přípravný kurz se zaměřením na obor žurnalistika a mediální...

Politologie a mezinárodní vztahy - přípravný kurz PRAHA_BRNO_OSTRAVA

Politologie a mezinárodní vztahy - přípravný kurz Intenzivní přípravný kurz se zaměřením na obor politologie a mezinárodní vztahy. Náplň přípravného kurzu plně odpovídá aktuálním požadavkům přijímacích zkoušek. Absolventi našich kurzů mají vysokou úspěšnost u přijímacích zkoušek.   Naše...

Psychologie - přípravný kurz PRAHA_BRNO_OSTRAVA

Upozornění: Stále je možné se dohlásit do přípravného kurzu. Poslední volná místa. Přihlaste se právě teď Nejbližší středeční termín výuky bude ve středu 06.12.2017 Nejbližší sobotní termín výuky bude v sobotu 02.12.2017   Psychologie - přípravný kurz - Objednat Intenzivní přípravný kurz se...

Medicína a farmacie - přípravný kurz PRAHA_BRNO_OSTRAVA

Upozornění: Stále je možné se dohlásit do přípravného kurzu. Poslední volná místa. Přihlaste se právě teď Nejbližší středeční termín výuky bude ve středu 06.12.2017 Nejbližší sobotní termín výuky bude v sobotu 02.12.2017 Přípravný kurz na lékařské fakulty a farmaceutické fakulty - Medicína a...

Přípravný kurz na právnické VŠ PRAHA_BRNO_OSTRAVA

Upozornění: Stále je možné se dohlásit do přípravného kurzu. Poslední volná místa. Přihlaste se právě teď Nejbližší středeční termín výuky bude ve středu 06.12.2017 Nejbližší sobotní termín výuky bude v sobotu 02.12.2017 PŘÍPRAVNÝ KURZ NA PRÁVNICKÉ VŠ - Objednat Intenzivní přípravný kurz na...

Státní maturita 2013
učebnice, testy

undefined

undefined

undefined