Seznam vysokých škol

Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE)

Kontaktní informace: nám. W. Churchilla 4, 130 67  Praha 3 - Žižkov Web: www.vse.cz E-mail: marketa@vse.cz Telefon: 224 095 111 Fax: 224 095 817 Typ vysoké školy - veřejná vysoká škola   Popis vysoké školy Seznam fakult: Fakulta financí a účetnictví - Vysoká škola ekonomická v...

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO)

Kontaktní informace: tř. 17.listopadu 15/2172, 708 33  Ostrava - Poruba Web: www.vsb.cz E-mail: hana.svobodova2@vsb.cz Telefon: 597 321 111, 596 991 111 Fax: 596 918 507 Typ vysoké školy - veřejná vysoká škola   Popis vysoké školy Seznam fakult: Fakulta bezpečnostního...

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB)

Kontaktní informace: nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01  Zlín Web: www.utb.cz E-mail: kancler@utb.ct Telefon: 576 032 222 Fax: 576 032 444 Typ vysoké školy - veřejná vysoká škola   Popis vysoké školy Seznam fakult: Fakulta aplikované informatiky - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně ...

Univerzita Pardubice (UPa)

Kontaktní informace: Studentská 95, 532 10  Pardubice Web: www.upce.cz E-mail: promotion@upce.cz Telefon: 466 036 111 Fax: 466 036 361 Typ vysoké školy - veřejná vysoká škola   Popis vysoké školy Seznam fakult: Dopravní fakulta Jana Pernera - Univerzita Pardubice ...

Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL)

Kontaktní informace: Křížkovského 8, 771 47  Olomouc Web: www.upol.cz E-mail: truxova@rupnw.upol.cz Telefon: 585 631 004 Fax: 585 631 012 Typ vysoké školy - veřejná vysoká škola   Popis vysoké školy Seznam fakult: Cyrilometodějská teologická fakulta - Univerzita Palackého v...

Univerzita Karlova v Praze (UK)

Kontaktní informace: Ovocný trh 5, 116 36  Praha 1 Web: www.cuni.cz E-mail: studijni@ruk.cuni.cz Telefon: 224 491 111 Fax: 224 491 283 Typ vysoké školy - veřejná vysoká škola   Popis vysoké školy Seznam fakult: 1. lékařská fakulta - Univerzita Karlova v Praze 2....

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)

Kontaktní informace: Hoření 13, 400 96  Ústí nad Labem Web: www.ujep.cz E-mail: upc@rt.ujep.cz Telefon: 475 282 111 Fax: 472 772 982 Typ vysoké školy - veřejná vysoká škola   Popis vysoké školy Seznam fakult: Fakulta sociálně ekonomická - Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad...

Technická univerzita v Liberci (TUL)

Kontaktní informace: Beethovenova 2, 662 15  Brno Web: www.jamu.cz E-mail: halova@jamu.cz Telefon: 542 591 110 Fax: 542 591 140 Typ vysoké školy - veřejná vysoká škola

Univerzita Hradec Králové (UHK)

Kontaktní informace: Rokitanského 62, 500 03  Hradec Králové Web: www.uhk.cz E-mail: studium@uhk.cz Telefon: 493 331 111 Fax: 495 545 911 Typ vysoké školy - veřejná vysoká škola   Popis vysoké školy Seznam fakult: Fakulta informatiky a managementu - Univerzita Hradec Králové...

Technická univerzita v Liberci (TUL)

Kontaktní informace: Hálkova 6, 461 17  Liberec Web: www.tul.cz E-mail: vlasta.vozakova@vslib.cz Telefon: 485 351 111,485 353 457 Fax: 485 105 882 Typ vysoké školy - veřejná vysoká škola   Popis vysoké školy Seznam fakult: Fakulta mechatroniky - Technická univerzita v Liberci ...

<< 1 | 2 | 3 >>