Žurnalistika - přijímací zkoušky - žurnalistika studium

Žurnalistika je žádané studium. Studium žurnalistiky nabízí v rámci studijních oborů žurnalistika, mediální studia či mediální studia a žurnalistika:

 • Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova, Praha (UK) - obor: žurnalistika
 • Filozofická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc (UPOL) - studijní obor: žurnalistika
 • Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno (MU) -  obor: mediální studia a žurnalistika

 

Žurnalistika - přijímací zkoušky - mediální studia

Žurnalistika UK Praha - přijímací zkoušky - Univerzita Karlova v Praze (UK), Fakulta sociálních věd

Přijímací zkoušky na obor žurnalistikaFakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze v podobě dvoukolové přijímací zkoušky. Konkrétně přijímací zkoušky na žurnalistiku mají první část v písemné formě a druhou část v ústní formě. Písemná část přijímací zkoušky na žurnalistiku je složena ze dvou testů. Prvním testem u přijímací zkoušky na žurnalistiku je přijímací test ze zvoleného cizího jazyka. Dalším testem přijímací zkoušky na žurnalistiku je test zaměřený na všeobecný, kulturní či politický přehled a znalosti spisovné češtiny, jazykovou tvořivost a stylizaci. V rámci ústní části přijímací zkoušky na žurnalistiku se vede s uchazečem rozhovor o prověření jeho všeobecného přehledu vztahujícímu se zejména k otázkám současné společnosti, kulturnímu dění či politice apod. Zároveň se s uchazečem vede rozhovor vztahujícím se k jeho motivaci ke studiu žurnalistiky, jakož i nad jeho seznamem četby, který je povinen vyhotovit a předložit, či případně nad jeho vlastní tvorbou.(1) Jako vhodnou přípravu na přijímací zkoušky na žurnalistiku doporučujeme komplexní přípravný kurz: žurnalistika - přípravný kurz

 

Žurnalistika Olomouc - přijímací zkoušky - Filozofická fakulta - Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL)

Přijímací zkoušky na studium oboru žurnalistika pořádá Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci pro uchazeče o studium žurnalistiky na základě SPF – test předpokladů ke studiu. Přijímací zkoušky na žurnalistiku jsou pouze písemné. Test předpokladů ke studiu (SPF) je zaměřen na kulturní přehled, orientování se v humanitních oborech.(2) Zájemcům o studium žurnalistiky můžeme doporučit přípravný kurz: přípravný kurz - žurnalistika
 

Žurnalistika Brno - přijímací zkoušky - Fakulta sociálních studií - Masarykova univerzita v Brně (MU)

Přijímací zkoušky na studium oboru mediální studia a žurnalistika má Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně v podobě NSZ - Národní srovnávací zkoušky. V rámci NSZ - národních srovnávacích zkoušek uchazeč o studium žurnalistiky skládá přijímací zkoušky z testů OSP - Obecné studijní předpoklady a ZSV - základy společenských věd. Fakulta sociálních studií uznává nejlepší výsledek ze všech pokusů přijímacích testů.(3) Pro kvalitní přípravu na uvedené přijímací zkoušky na žurnalistiku doporučujeme přípravný kurz: žurnalistika a mediální studia - přípravný kurz
 

Doporučený přípravný kurz - žurnalistika a mediální studia  jaknavysokou.cz:


Kompletní intenzivní přípravný kurz na přijímací zkoušky na žurnalistiku a mediální studia, jehož obsahem je zejména:
 • ucelená příprava na všechny oblasti písemných přijímacích zkoušek, které se objevují v testech u přijímacích zkoušek na žurnalistiku.
 • ucelená příprava na ústní část přijímacích zkoušek na žurnalistiku - náš erudovaný psycholog a pedagog s vámi prakticky projde metody vedení pohovoru, vyzkoušíte si pohovor na nečisto, zaměříte se na oblasti, které se objevují u přijímacích zkoušek, jako jsou otázky současné společnosti, všeobecný přehled, motivace ke studiu, diskuze nad seznamem přečtené literatury apod.
 • naučíte se pracovat s informacemi - vytvořit seznam literatury, citovat dle normy.
 • rovněž se intenzivně zaměříte na znalosti spisovné češtiny, jazykovou tvořivost, stylizaci, slohové útvary i vlastní tvorbu, apod.
 • všeobecný, kulturní a společenský přehled, orientace v humanitních oborech, otázkách současné společnosti, apod.
 • NSZ - Národní srovnávací zkoušky (OSP - Obecné studijní předpoklady a ZSV - Základy společenských věd)


Mezi exkluzivní výhody přípravného kurzu žurnalistika a mediální studia patří:

 • Garance vrácení peněz v případě nepřijetí na VŠ
 • Kvalitní studijní materiály zdarma
 • Vysoce kvalifikovaní lektoři s bohatými zkušenostmi s přijímacími zkouškami
 • Moderní výukové prostory s audiovizuální technikou
 • Individuální přístup ke každému studentovi
 • Speciální metoda výuky 5P – zaměřená na  aktuální požadavky k přijímacím zkouškám na žurnalistiku a mediální studia
 • Psychologická příprava na přijímací zkoušky
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Exkluzivní asistenční služby - každý účastník kurzu bude mít k dispozici osobní asistentku
 • Možnost uhradit kurzovné na splátky


Další informace o kurzu naleznete zde:
žurnalistika a mediální studia - přípravný kurz


 

Termín přípravného kurzu:

 • středa      » 1× týdně  »  19.října 2016 - 10.května 2017
                   » Čas konání: 17:00 - 20:00 » celkem 100 vyučovacích hodin

nebo

 • sobota     » 1× za 14 dní  »  22.října 2016 - 13.května 2017
                   » Čas konání: 10:00 - 15:00 » celkem 100 vyučovacích hodin

 

» místo konání:   Praha                 
                              adresa: SPŠ sdělovací techniky, Panská 856/3, 110 00 Praha 1
                              v samém centru Prahy u Václavského náměstí
                              200 m od stanice metra Můstek (trasa A i B),
                              650 m od stanice metra Muzeum (trasa A i C),
                              650 m od hlavního nádraží a stanice metra Hlavní nádraží (trasa C)
                              učebny jsou plně vybaveny audiovizuální technikou 

        nebo
                              Brno
                              adresa: SPŠ Stavební Brno, Kudelova 8, 662 51 Brno
                              150 m od zastávky MHD                       
                              učebny jsou plně vybaveny audiovizuální technikou       

        nebo
                              Ostrava
                              adresa: Janáčkova konzervatoř a Gymnázium, Českobratrská 958/40, 702 00 Ostrava
                              (pro sobotní termíny výuky) - 50 m od zastávky MHD
                              adresa: Matiční gymnázium, Dr. Šmerala 25, 728 04 Ostrava
                              (pro středeční termíny výuky) - 250 m od zastávky MHD                    
                              učebny jsou plně vybaveny audiovizuální technikou   

 

         Cena kurzu  » 6 790 Kč          Objednat

  Uvedená cena kurzu je konečná, nic víc již doplácet nebudete, žádné skryté poplatky.

Zdroje: (1) https://www.fsv.cuni.cz/FSVTEMP-348.html
           (2) https://www.ff.upol.cz/skupiny/zajemcum-o-studium/bakalarske-a-magisterske-studium/studijni-obory/obor/zurnalistika/
           (3) https://www.chcinafss.cz/9/bakal%C3%A1%C5%99sk%C3%A9-studium/scio-testy.html