2. lékařská fakulta UK Prahapřijímací zkoušky

2. lékařská fakulta UK Praha má dvoukolové přijímací zkoušky. Konkrétně 2. lékařská fakulta UK Prahapřijímací zkoušky v rámci studijního programu všeobecné lékařství v prvním kole v podobě písemné a ve druhém kole v podobě ústní přijímací zkoušky. První kolo přijímací zkoušky na 2. lékařské fakultě UK Praha je tvořeno písemnými testy, kdy první písemný test je zaměřený na ověření znalostí a vědomostí uchazeče o studium na lékařské fakultě z oblastí biologie, chemie a fyziky. Druhý písemný test v rámci prvního kola přijímací zkoušky 2. lékařské fakulty UK Praha představuje test zaměřený na ověření studijních, všeobecných předpokladů uchazeče o studium na lékařské fakultě. Jedná se konkrétněji o ověření jeho analytického - logického myšlení, porozumění odborného textu a smyl pro detail, dedukce, porozumění grafů či prostorová představivost.

 

Informace o přípravném kurzu na lékařskou fakultu naleznete zde:
Lékařská fakulta - přípravný kurz

V zájmu zachování vysoké kvality a kvalitních lektorů je kapacita přípravného kurzu na lékařskou fakultu omezená. Přednost mají dříve přihlášení zájemci.

Upozornění: Poslední volná místa v přípravném kurzu. Přednost mají dříve přihlášení.
Přihlaste se právě teď.

 

Druhé kolo přijímací zkoušky2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Praha v podobě ústního pohovoru. K tomu 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze přizve pouze ty uchazeče o studium, kteří získali v prvním písemném kole přijímací zkoušky největší počet bodů včetně všech těch, kteří dosáhli stejný počet bodů jako ten, který je dle pravidel lékařské fakulty připuštěn ke druhému kolu přijímací zkoušky. Druhé kolo přijímací zkoušky má 2. lékařská fakulta UK Praha v podobě ústního pohovoru, kdy v rámci něj jsou před tříčlennou komisí zájemci o studium na lékařské fakultě položeny dvě otázky. Na základě odpovědí uchazeče o studium na lékařské fakultě jsou ověřovány jeho komunikační a vyjadřovací schopnosti, jakož i jeho motivace ke studiu právě lékařské fakulty či i způsob prosazování jeho vlastního názoru a postoje. Vzhledem k tomu, že o studium na lékařské fakultě a zejména o studium studijního programu všeobecné lékařství je velký zájem a počet přijímaných studentů je omezen, je potřeba se důsledně připravit na přijímací zkoušky 2. lékařské fakulty UK Praha. Primárně je potřeba věnovat dostatek času přípravě na přijímací zkoušky na lékařskou fakultu samostudiem, zájmem o obory biologie, chemie, fyzika. Jako velmi vhodná forma přípravy je absolvování přípravného kurzu na přijímací zkoušky lékařské fakulty. Je však důležité zvolit kvalitní přípravný kurz specializovaný na přijímací zkoušky na lékařské fakulty. Ten však v zájmu zachování kvality mívá omezenou kapacitu a je potřeba řešit přihlášení včas, aby byla volná místa, jelikož pokud je kurz kvalitní a má kvalitní lektory, kteří se v rámci výuky zaměří na oblasti, které se v přijímacích zkouškách skutečně objevují, je šance na přijetí výrazně vyšší. Zde naleznete odkaz na kvalitní a ověřený přípravný kurz na lékařské fakulty: přípravný kurzlékařská fakulta


Obecně je vhodné podat přihlášku na více lékařských fakult, jelikož se tím i zvyšují šance ne přijetí a v souvislosti s tím i volit přípravu a přípravný kurz, který Vás připraví na více lékařských fakult.    
 

Přípravné kurzy na VŠ

Přípravný kurz na právnické VŠ PRAHA_BRNO_OSTRAVA

Upozornění: Stále je možné se dohlásit do přípravného kurzu. Poslední volná místa. Přihlaste se právě teď Nejbližší středeční termín výuky bude ve středu 06.12.2017 Nejbližší sobotní termín výuky bude v sobotu 02.12.2017 PŘÍPRAVNÝ KURZ NA PRÁVNICKÉ VŠ - Objednat Intenzivní přípravný kurz na...

Medicína a farmacie - přípravný kurz PRAHA_BRNO_OSTRAVA

Upozornění: Stále je možné se dohlásit do přípravného kurzu. Poslední volná místa. Přihlaste se právě teď Nejbližší středeční termín výuky bude ve středu 06.12.2017 Nejbližší sobotní termín výuky bude v sobotu 02.12.2017 Přípravný kurz na lékařské fakulty a farmaceutické fakulty - Medicína a...

Psychologie - přípravný kurz PRAHA_BRNO_OSTRAVA

Upozornění: Stále je možné se dohlásit do přípravného kurzu. Poslední volná místa. Přihlaste se právě teď Nejbližší středeční termín výuky bude ve středu 06.12.2017 Nejbližší sobotní termín výuky bude v sobotu 02.12.2017   Psychologie - přípravný kurz - Objednat Intenzivní přípravný kurz se...

Politologie a mezinárodní vztahy - přípravný kurz PRAHA_BRNO_OSTRAVA

Politologie a mezinárodní vztahy - přípravný kurz Intenzivní přípravný kurz se zaměřením na obor politologie a mezinárodní vztahy. Náplň přípravného kurzu plně odpovídá aktuálním požadavkům přijímacích zkoušek. Absolventi našich kurzů mají vysokou úspěšnost u přijímacích zkoušek.   Naše...

Žurnalistika a mediální studia - přípravný kurz PRAHA_BRNO_OSTRAVA

Upozornění: Stále je možné se dohlásit do přípravného kurzu. Poslední volná místa. Přihlaste se právě teď. Nejbližší sobotní termín výuky bude v sobotu 02.12.2017 Žurnalistika a mediální studia - přípravný kurz - Objednat Intenzivní přípravný kurz se zaměřením na obor žurnalistika a mediální...

Národní srovnávací zkoušky - přípravný kurz PRAHA_BRNO_OSTRAVA

Přípravný kurz - Národní srovnávací zkoušky Národní srovnávací zkoušky Scio tvoří přijímací zkoušky na řadu studijních oborů vysokých škol. Přinášíme Vám intenzivní přípravný kurz cíleně zaměřený na praktickou přípravu na Národní srovnávací zkoušky ( NSZ Scio ) . Jako jedna z mála vzdělávacích...