Rady a články

Právnická fakulta Praha, Brno, Plzeň, Olomouc - přípravné kurzy

02.04.2017 16:03
Právnická fakulta Praha, Brno, Olomouc, Plzeň:   V současné době lze studovat nejžádanější studijní program Právo a právní věda obor Právo na čtyřech vysokých školách v České republice. Patří mezi ně: •    Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( UK ) •    Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně ( MU ) •    Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni ( ZČU ) •    Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci...

Přijímací zkoušky na psychologii

29.03.2017 16:50
Psychologie - studium - přijímací zkoušky - Praha - Brno - Olomouc Studium oboru psychologie nabízí Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (UK - Praha). Přijímací zkoušky na studium psychologie má Karlova univerzita v Praze v podobě dvoukolové přijímací zkoušky. První kolo přijímacích zkoušek na psychologii je v písemné formě a zkoumá základy společenských věd, znalosti psychologie, studijní předpoklady pro studium na vysoké škole. Druhé kolo přijímacích zkoušek tvoří ústní pohovor o...

Žurnalistika a mediální studia – přijímací zkoušky a studium

20.03.2017 16:32
  Přijímací zkoušky na žurnalistiku Žurnalistiku lze studovat na Fakultě sociálních věd při Univerzitě Karlově. Karlova univerzita má přijímací zkoušky na žurnalistiku jednokolové. Přijímací zkoušky jsou pouze písemné. Písemná část přijímacích zkoušek je složena ze dvou částí. Prvním testem u přijímacích zkoušek na žurnalistiku je přijímací test ze zvoleného cizího jazyka. Další částí přijímacích zkoušek na žurnalistiku je test zaměřený na všeobecný přehled a znalosti spisovné češtiny....

Jak být přijat na filozofické a sociální fakulty - humanitní fakulty?

19.02.2014 14:28
Filozofické a sociální fakulty nabízejí zájemcům o studium pestrou nabídku humanitních oborů mezi které patří například: •    Psychologie •    Filozofie •    Filologie •    Politologie •    Sociologie •    Překladatelství a tlumočnictví •    Pedagogika •    Logika •    Historické obory •    Sociální politika •    Dějiny...

Jak si vybrat vysokou školu?

19.02.2014 13:30
Mnoho studentů se začíná otázkou výběru vysoké školy intenzivně zaobírat v předposledním a posledním ročníku střední školy. Jde o nelehké rozhodování, neboť ovlivní celý následný život studenta. Studium vysoké školy je poslední branou před vstupem do pracovní reality.   V současné době máte možnost výběru z pestré nabídky vysokých škol a jimi nabízených studijních oborů a programů. Můžete se rozhodnout pro studium na veřejné, státní či soukromé vysoké škole. Rovněž při výběru vysoké školy...

Jak být přijat na pedagogické fakulty

19.02.2014 12:26
Pedagogické fakulty patří mezi jedny z nejžádanějších fakult v České republice. V současné době se u nás nachází celkem 9 ryze pedagogických fakult, nicméně učitelské obory se dají studovat i na filozofické, humanitní či přírodovědecké fakultě. Na uvedených fakultách naleznete nejen učitelské obory, ale i celou řadu zajímavých nepedagogických oborů. V současné době nabízí studium pedagogiky i některé soukromé vysoké školy.   Průběh a délka studia   Obor učitelství pro 1. stupeň...

Ekonomická fakulta - vysoká škola ekonomická - VŠE

19.02.2014 11:30
Ekonomická fakulta patří mezi jedny z nejžádanějších v České republice. Atraktivnost studia na ekonomické fakultě spočívá zejména v rozmanité nabídce studijních oborů. V rámci nich své studium můžete soustředit na:   •    Management •    Marketing •    podnikovou ekonomiku •    finance a účetnictví •    hospodářskou politiku •    cestovní ruch •    informatiku •    a řadu...

Co obnáší studium vysoké školy?

18.02.2014 13:13
Studium vysoké školy je v očích veřejnosti spojeno vždy s lepším pracovním uplatněním a lepším mzdovým ohodnocením oproti absolventům středních škol. Nicméně si většinou nedokážou představit, co vše studium vysoké školy obnáší. Ve většině případech se studium skládá z tříletého bakalářského studia, jehož absolvováním získá student titul Bc. = Bakalář. Následně může pokračovat student v navazujícím dvouletém magisterském studiu, jehož absolvováním získá vysokoškolský titul Mgr. =...

Jak být přijat na technické fakulty

18.02.2014 12:01
Mezi ryze technicky zaměřené fakulty primárně patří strojní, stavební, elektrotechnická či dopravní. Existuje rovněž řada fakult, které názvem nenapovídají, že se zde setkáte s technickým zaměřením, nicméně i například na zemědělských, chemických či přírodovědných fakultách můžete studovat řadu zajímavých technických oborů.   Průběh a délka studia Celé studium na technických fakultách je zpravidla rozděleno do dvou bloků. První blok představuje tříleté bakalářské studium, jehož...

Jak správně oslovovat absolventa vysoké školy?

10.02.2014 15:12
Seznam akademických titulů   Bc. - Bakalář (titul před jménem, udílený ve tří- až čtyřletém studiu VŠ).   BcA. - Bakalář umění – uvádí se před jméno - titul získáte absolvováním vysoké školy uměleckého zaměření   CSc. -  Kandidát věd – uvádí se za jménem – dnes se již neudílí   DiS. -  Diplomovaný specialista - uvádí se za jménem - titul získáte absolvováním  vyšší odborné školy   Ing. -  Inženýr – uvádí se před jménem - titul získáte absolvováním...
1 | 2 | 3 >>

Přípravné kurzy na VŠ

Národní srovnávací zkoušky - přípravný kurz PRAHA_BRNO_OSTRAVA

Přípravný kurz - Národní srovnávací zkoušky Národní srovnávací zkoušky Scio tvoří přijímací zkoušky na řadu studijních oborů vysokých škol. Přinášíme Vám intenzivní přípravný kurz cíleně zaměřený na praktickou přípravu na Národní srovnávací zkoušky ( NSZ Scio ) . Jako jedna z mála vzdělávacích...

Žurnalistika a mediální studia - přípravný kurz PRAHA_BRNO_OSTRAVA

Upozornění: Stále je možné se dohlásit do přípravného kurzu. Poslední volná místa. Přihlaste se právě teď. Nejbližší sobotní termín výuky bude v sobotu 02.12.2017 Žurnalistika a mediální studia - přípravný kurz - Objednat Intenzivní přípravný kurz se zaměřením na obor žurnalistika a mediální...

Politologie a mezinárodní vztahy - přípravný kurz PRAHA_BRNO_OSTRAVA

Politologie a mezinárodní vztahy - přípravný kurz Intenzivní přípravný kurz se zaměřením na obor politologie a mezinárodní vztahy. Náplň přípravného kurzu plně odpovídá aktuálním požadavkům přijímacích zkoušek. Absolventi našich kurzů mají vysokou úspěšnost u přijímacích zkoušek.   Naše...

Psychologie - přípravný kurz PRAHA_BRNO_OSTRAVA

Upozornění: Stále je možné se dohlásit do přípravného kurzu. Poslední volná místa. Přihlaste se právě teď Nejbližší středeční termín výuky bude ve středu 06.12.2017 Nejbližší sobotní termín výuky bude v sobotu 02.12.2017   Psychologie - přípravný kurz - Objednat Intenzivní přípravný kurz se...

Medicína a farmacie - přípravný kurz PRAHA_BRNO_OSTRAVA

Upozornění: Stále je možné se dohlásit do přípravného kurzu. Poslední volná místa. Přihlaste se právě teď Nejbližší středeční termín výuky bude ve středu 06.12.2017 Nejbližší sobotní termín výuky bude v sobotu 02.12.2017 Přípravný kurz na lékařské fakulty a farmaceutické fakulty - Medicína a...

Přípravný kurz na právnické VŠ PRAHA_BRNO_OSTRAVA

Upozornění: Stále je možné se dohlásit do přípravného kurzu. Poslední volná místa. Přihlaste se právě teď Nejbližší středeční termín výuky bude ve středu 06.12.2017 Nejbližší sobotní termín výuky bude v sobotu 02.12.2017 PŘÍPRAVNÝ KURZ NA PRÁVNICKÉ VŠ - Objednat Intenzivní přípravný kurz na...

Státní maturita 2013
učebnice, testy

undefined

undefined

undefined