Jak bude vypadat nová státní maturita v roce 2013

05.10.2012 09:00

Po velkých problémech a neúspěchu v letošním roce, by měla být státní maturita v roce 2013 dle sdělení ministra školství Petra Fialy mnohem vstřícnější ke studentům středních škol. Na doporučení expertní komise bude mít státní maturita od příštího roku jednu formu obtížnosti. Tím dojde k odstranění zbytečných nákladů na realizaci státní maturity, kdy bylo zapotřebí vytvářet testové úlohy jak pro základní, tak i vyšší úroveň obtížnosti. V konečném důsledku to bylo stejně neefektivní, neboť většina studentů vždy volila spíše základní úroveň. Zároveň na doporučení expertní komise budou písemné slohové práce od roku 2013 známkovat učitelé na jednotlivých středních školách. Hlavním důvodem je zejména to, že sami učitelé nejlépe vědí, na co studenty připravili a mohou tak do hodnocení promítnou i jejich osobnost.

V letech 2013 i 2014 se nakonec nebude rozšiřovat státní maturita o další předmět, jak s tím počítal zákon. Bude platit dosavadní systém, kdy v rámci státní maturity bude student povinně maturovat z českého jazyka a literatury a pak si zvolí mezi matematikou a cizím jazykem. V současné době je novela školského zákona před schválením v senátu. Neočekává se jeho neschválení.

 

Zdroj:https://www.novinky.cz/veda-skoly/277724-stredoskolaci-se-mohou-tesit-na-lidstejsi-maturitu.html

Přípravné kurzy na VŠ

Národní srovnávací zkoušky - přípravný kurz PRAHA_BRNO_OSTRAVA

Přípravný kurz - Národní srovnávací zkoušky Národní srovnávací zkoušky Scio tvoří přijímací zkoušky na řadu studijních oborů vysokých škol. Přinášíme Vám intenzivní přípravný kurz cíleně zaměřený na praktickou přípravu na Národní srovnávací zkoušky ( NSZ Scio ) . Jako jedna z mála vzdělávacích...

Žurnalistika a mediální studia - přípravný kurz PRAHA_BRNO_OSTRAVA

Upozornění: Stále je možné se dohlásit do přípravného kurzu. Poslední volná místa. Přihlaste se právě teď. Nejbližší sobotní termín výuky bude v sobotu 02.12.2017 Žurnalistika a mediální studia - přípravný kurz - Objednat Intenzivní přípravný kurz se zaměřením na obor žurnalistika a mediální...

Politologie a mezinárodní vztahy - přípravný kurz PRAHA_BRNO_OSTRAVA

Politologie a mezinárodní vztahy - přípravný kurz Intenzivní přípravný kurz se zaměřením na obor politologie a mezinárodní vztahy. Náplň přípravného kurzu plně odpovídá aktuálním požadavkům přijímacích zkoušek. Absolventi našich kurzů mají vysokou úspěšnost u přijímacích zkoušek.   Naše...

Psychologie - přípravný kurz PRAHA_BRNO_OSTRAVA

Upozornění: Stále je možné se dohlásit do přípravného kurzu. Poslední volná místa. Přihlaste se právě teď Nejbližší středeční termín výuky bude ve středu 06.12.2017 Nejbližší sobotní termín výuky bude v sobotu 02.12.2017   Psychologie - přípravný kurz - Objednat Intenzivní přípravný kurz se...

Medicína a farmacie - přípravný kurz PRAHA_BRNO_OSTRAVA

Upozornění: Stále je možné se dohlásit do přípravného kurzu. Poslední volná místa. Přihlaste se právě teď Nejbližší středeční termín výuky bude ve středu 06.12.2017 Nejbližší sobotní termín výuky bude v sobotu 02.12.2017 Přípravný kurz na lékařské fakulty a farmaceutické fakulty - Medicína a...

Přípravný kurz na právnické VŠ PRAHA_BRNO_OSTRAVA

Upozornění: Stále je možné se dohlásit do přípravného kurzu. Poslední volná místa. Přihlaste se právě teď Nejbližší středeční termín výuky bude ve středu 06.12.2017 Nejbližší sobotní termín výuky bude v sobotu 02.12.2017 PŘÍPRAVNÝ KURZ NA PRÁVNICKÉ VŠ - Objednat Intenzivní přípravný kurz na...