Oficiální vyjádření náměstka ministra školství ke státní maturitě 2013

10.09.2012 17:23

Dnes se náměstek ministra školství exkluzivně vyjádřit pro českou televizi ke státní maturitě. Od roku 2013 bude mít státní maturita jednotnou úroveň obtížnosti. Pro studenty tak odpadá volba mezi základní a vyšší úrovní, jak tomu bylo doposud. Zároveň se zachová stávající systém státní maturity, kdy studenti v rámci povinných předmětů budou maturovat z českého jazyka a literatury a jako druhý předmět si mohou vybrat mezi cizím jazykem nebo matematikou. Zároveň bylo přijato doporučující stanovisko expertní komise, kdy od roku 2013 budou písemné slohové práce hodnoceny na jednotlivých středních školách. Spoléhá se na to, že ředitelé a učitelé na jednotlivých školách zajistí dostatečnou objektivnost hodnocení písemných prací. V následujících dvou letech má platit uvedený model státní maturity. Během této doby by se měla vytvořit nová koncepce státní maturity. Zachováním uvedeného systému a zavedení jednotné úrovně státní maturity bude mít pozitivní vliv na rozpočet, kdy se očekává úspora až 50 milionů korun.(1)

Původní předpokladem bylo, že výsledek státní maturity bude použit k přijetí na vysokou školu. To zatím fungovat nebude, ale této myšlenky se do budoucna ministerstvo školství nevzdává. Tím studenti v maturitním ročníku mají velké množství povinností, které musí splnit. Od státní maturity počínaje až po úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek na vysokou školu konče. Studenti mnohdy přípravu na přijímačky podceňují a pak to vše dohání na poslední chvíli v době, kdy je čeká již státní maturita. V říjnu dojde k oficiálnímu zahájení jednoletých certifikovaných  přípravných kurzů na VŠ , kam se v současné době již hlásí velké množství studentů. V zájmu zachování vysoké kvality a kvalifikovaných vyučujících je kapacita přípravných kurzů omezená. Studenti jsou tak přijímáni do okamžiku naplnění kapacity kurzů. Úspěšnost studenta u přijímacích zkoušek na vysokou školu je po absolvování kurzu s certifikovanou výukou až 98%.

 

(1) Zdroj: Vyjádření náměstka ministra školství pro českou televizi v odpoledních televizních novinách (17hod.)

 

Přípravné kurzy na VŠ

Národní srovnávací zkoušky - přípravný kurz PRAHA_BRNO_OSTRAVA

Přípravný kurz - Národní srovnávací zkoušky Národní srovnávací zkoušky Scio tvoří přijímací zkoušky na řadu studijních oborů vysokých škol. Přinášíme Vám intenzivní přípravný kurz cíleně zaměřený na praktickou přípravu na Národní srovnávací zkoušky ( NSZ Scio ) . Jako jedna z mála vzdělávacích...

Žurnalistika a mediální studia - přípravný kurz PRAHA_BRNO_OSTRAVA

Upozornění: Stále je možné se dohlásit do přípravného kurzu. Poslední volná místa. Přihlaste se právě teď. Nejbližší sobotní termín výuky bude v sobotu 02.12.2017 Žurnalistika a mediální studia - přípravný kurz - Objednat Intenzivní přípravný kurz se zaměřením na obor žurnalistika a mediální...

Politologie a mezinárodní vztahy - přípravný kurz PRAHA_BRNO_OSTRAVA

Politologie a mezinárodní vztahy - přípravný kurz Intenzivní přípravný kurz se zaměřením na obor politologie a mezinárodní vztahy. Náplň přípravného kurzu plně odpovídá aktuálním požadavkům přijímacích zkoušek. Absolventi našich kurzů mají vysokou úspěšnost u přijímacích zkoušek.   Naše...

Psychologie - přípravný kurz PRAHA_BRNO_OSTRAVA

Upozornění: Stále je možné se dohlásit do přípravného kurzu. Poslední volná místa. Přihlaste se právě teď Nejbližší středeční termín výuky bude ve středu 06.12.2017 Nejbližší sobotní termín výuky bude v sobotu 02.12.2017   Psychologie - přípravný kurz - Objednat Intenzivní přípravný kurz se...

Medicína a farmacie - přípravný kurz PRAHA_BRNO_OSTRAVA

Upozornění: Stále je možné se dohlásit do přípravného kurzu. Poslední volná místa. Přihlaste se právě teď Nejbližší středeční termín výuky bude ve středu 06.12.2017 Nejbližší sobotní termín výuky bude v sobotu 02.12.2017 Přípravný kurz na lékařské fakulty a farmaceutické fakulty - Medicína a...

Přípravný kurz na právnické VŠ PRAHA_BRNO_OSTRAVA

Upozornění: Stále je možné se dohlásit do přípravného kurzu. Poslední volná místa. Přihlaste se právě teď Nejbližší středeční termín výuky bude ve středu 06.12.2017 Nejbližší sobotní termín výuky bude v sobotu 02.12.2017 PŘÍPRAVNÝ KURZ NA PRÁVNICKÉ VŠ - Objednat Intenzivní přípravný kurz na...