Státní maturita 2013 - jednotná úroveň

24.08.2012 11:28

Státní maturita v roce 2013 a 2014 bude mít jednu úroveň. Od roku 2013 tedy dochází ke zrušení základní a obtížnější verze testu. Studenti středních škol budou povinně maturovat z českého jazyka a cizího jazyka či matematiky. Písemná a ústní část zkoušky z češtiny bude hodnocena přímo na školách.

Státní maturita z českého jazyka bude mít tři části. Didaktický test bude mít na starosti Ministerstvo školství, o hodnocení ústní a písemné části se postarají přímo školy. V letošním roce 2012 u státních maturit doplatila řada studentů na způsob hodnocení písemných prací ze strany externích hodnotitelů. V mnoha případech nebrali v potaz osobitost a tvůrčí přístup studentů. To vedlo k tomu, že i jinak výborní studenti středních škol u státní maturity neuspěli.

Mnoho studentů zároveň neuspělo u obtížnější varianty z matematiky, která byla dle odborníků považována za likvidační.

V současné době došlo k vydání nových učebnic pro přípravu na státní maturitu pro rok 2013. Odráží aktuální stav a požadavky ministerstva na státní maturitu z povinných předmětů pro rok 2013. V minulém roce byly vydány učebnice pro státní maturitu 2012, nicméně v tak malém množství, že byly během měsíce vyprodány. V letošním roce se očekává stejný zájem. Bližší informace naleznete na www.tvojematurita.cz

 

 

 

Produkty

Přípravný kurz na ekonomické VŠ - "NULTÝ ROČNÍK"

Popis přípravného kurzu Kurz je koncipován tak, aby Vám poskytl ucelenou znalost okruhů z matematiky a otestoval vaše znalosti z anglického jazyka, které se objevují u přijímacích zkoušek na ekonomických fakultách v celé České republice. Primárně je přípravný kurz zaměřen na obsah testů...

Přípravný kurz na filozofické VŠ - "NULTÝ ROČNÍK"

Popis přípravného kurzu   Intenzivní jednoletý přípravný kurz na filozofické fakulty je koncipován jako tzv. Nultý ročník. Poskytuje kompletní přípravu na přijímací zkoušky na filozofické fakulty. Filozofické fakulty patří mezi nejžádanější v České republice. Každým rokem se na ně hlásí stále...