Státní maturita 2013 – zvolit matematiku nebo cizí jazyk?

23.11.2012 12:08

Státní maturita 2013 bude mít podle novely školského zákona je jednu úroveň obtížnosti a studenti budou povinně skládat státní maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury a jako druhý povinný předmět si vyberou mezi matematikou nebo cizím jazykem.

Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury je zkouškou komplexní, kdy se skládá ze tří částí a to didaktického testu, písemné práce a ústní zkoušky. I maturitní zkouška z cizího jazyka je komplexní zkouškou, kdy je opět členěná na didaktický test, písemnou práci a ústní zkoušku. Oproti didaktickému testu z českého jazyka a literatury obsahuje didaktický test rovněž tzv. poslechový subtest. Didaktický test i písemná práce má jednotné, centrálně stanovené zadání. V případě, že si maturant zvolí jako druhý povinný předmět matematiku, bude absolvovat pouze centrálně stanovený didaktický test. (1) V současné době májí studenti možnost připravit se a seznámit se  s novou podobou jednotlivých předmětů v nově vydaných učebnicích na státní maturitu 2013 podle požadavků ministerstva a novely školského zákona (vice zde: státní maturita 2013 – učebnice). Maturanti mají povinnost odevzdat závaznou přihlášku a zvolit si předměty do 1. prosince 2012.

Přípravné kurzy na VŠ

Národní srovnávací zkoušky - přípravný kurz PRAHA_BRNO_OSTRAVA

Přípravný kurz - Národní srovnávací zkoušky Národní srovnávací zkoušky Scio tvoří přijímací zkoušky na řadu studijních oborů vysokých škol. Přinášíme Vám intenzivní přípravný kurz cíleně zaměřený na praktickou přípravu na Národní srovnávací zkoušky ( NSZ Scio ) . Jako jedna z mála vzdělávacích...

Žurnalistika a mediální studia - přípravný kurz PRAHA_BRNO_OSTRAVA

Upozornění: Stále je možné se dohlásit do přípravného kurzu. Poslední volná místa. Přihlaste se právě teď. Nejbližší sobotní termín výuky bude v sobotu 02.12.2017 Žurnalistika a mediální studia - přípravný kurz - Objednat Intenzivní přípravný kurz se zaměřením na obor žurnalistika a mediální...

Politologie a mezinárodní vztahy - přípravný kurz PRAHA_BRNO_OSTRAVA

Politologie a mezinárodní vztahy - přípravný kurz Intenzivní přípravný kurz se zaměřením na obor politologie a mezinárodní vztahy. Náplň přípravného kurzu plně odpovídá aktuálním požadavkům přijímacích zkoušek. Absolventi našich kurzů mají vysokou úspěšnost u přijímacích zkoušek.   Naše...

Psychologie - přípravný kurz PRAHA_BRNO_OSTRAVA

Upozornění: Stále je možné se dohlásit do přípravného kurzu. Poslední volná místa. Přihlaste se právě teď Nejbližší středeční termín výuky bude ve středu 06.12.2017 Nejbližší sobotní termín výuky bude v sobotu 02.12.2017   Psychologie - přípravný kurz - Objednat Intenzivní přípravný kurz se...

Medicína a farmacie - přípravný kurz PRAHA_BRNO_OSTRAVA

Upozornění: Stále je možné se dohlásit do přípravného kurzu. Poslední volná místa. Přihlaste se právě teď Nejbližší středeční termín výuky bude ve středu 06.12.2017 Nejbližší sobotní termín výuky bude v sobotu 02.12.2017 Přípravný kurz na lékařské fakulty a farmaceutické fakulty - Medicína a...

Přípravný kurz na právnické VŠ PRAHA_BRNO_OSTRAVA

Upozornění: Stále je možné se dohlásit do přípravného kurzu. Poslední volná místa. Přihlaste se právě teď Nejbližší středeční termín výuky bude ve středu 06.12.2017 Nejbližší sobotní termín výuky bude v sobotu 02.12.2017 PŘÍPRAVNÝ KURZ NA PRÁVNICKÉ VŠ - Objednat Intenzivní přípravný kurz na...

Zdroj: (1) https://www.novamaturita.cz/maturitni-zpravodaj-c-14-novela-skolskeho-zakona-a-prihlasovani-zaku-k-jarnimu-zkusebnimu-obdobi-2013-1404036136.html - Maturitní zpravodaj - 14/2012