OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Platební podmínky:
Kurzovné bude hrazeno dle pokynů poskytovatele, které Vám budou zaslány na email
Platbu proveďte pod variabilním symbolem, které Vám bude přiděleno poskytovatelem a zaláno emailem.
Platbu je nutné provést nejpozději do 10 /deseti/ pracovních dnů od podání přihlášky.
 
Kapacita kurzu je omezená a přednost mají dříve platící klienti. Dnem platby se rozumí datum připsání kurzovného na účet společnosti. V případě úhrady ve stejný den mají přednost klienti dříve přihlášení.


2. Podmínky pro stornování kurzu a vrácení kurzovného jsou následující:


1) Stornování kurzu ze strany studenta před zahájením výuky, storno poplatek činí 50% kurzovného, stornování kurzu v den zahájení první výuky, storno poplatek činí plnou výši kurzovného.
2) Poskytovatel kurzu si vyhrazuje právo na změnu v kurzech (změna učební osnovy, změna místa konání, změna učebny, změna výukového materiálu, přesunutí hodiny,změna lektora, apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení kurzu případně jeho části.

a) V případě zrušení kurzu před zahájením výuky, vzniká studentovi nárok na vracení celého zaplaceného kurzovného.

b) V případě, že poskytovatel zruší přípravný kurz po zahájení výuky, bude studentovi vrácena poměrná část zaplaceného kurzovného.
c) Sylaby ke kurzům mají pouze informativní charakter a poskytovatel si vyhrazuje právo na jejich změny.
 

3. Zmeškané hodiny a dotace hodin výuky:
Za neúčast klienta na výuce neposkytuje poskytovatel jakoukoli finanční či jinou kompenzaci.
Jedna vyučovací hodina se rovná 45 minutám.
 

4. Změny obsahu:
Poskytovatel neodpovídá za případné změny v koncepci státní maturity. Změna typu nebo obsahu didaktických testů, pokud ji bylo možné zjistit až po zahájení kurzu, nezakládá nárok na vrácení jakékoli části kurzovného.

 

5. Poskytovatel: Tvojematurita.cz - GAUDETOP s.r.o., Karlovo náměstí 290/16, 120 00, Praha 2, IČ: 242 01 804

 

Odesláním objednávkového formuláře prohlašujete srozumění s těmito obchodními podmínkami a bez výhrad s nimi souhlasíte.

 

PODMÍNKY GARANČNÍHO PROGRAMU VRÁCENÍ KURZOVNÉHO

Garance vrácení peněz, pokud neuděláš státní maturitu

Tvojematurita.cz již dlouhodobě působí v oblasti středoškolského vzdělávání a cíleně se orientuje na novou podobu státní maturity. Patří mezi první nakladatelství v České republice, které vydalo publikace pro státní maturitu 2013 dle aktuálních požadavků ministerstva na jednotnou úroveň obtížnosti. Vedle své rozsáhlé zkušenosti v publikační činnosti, pořádá zároveň pro maturanty vysoce kvalitní přípravné kurzy na státní maturitu pro rok 2013 s unikátní certifikovanou metodou výuky dle aktuálních požadavků ministerstva. Za kvalitou přípravy na státní maturitu 2013 si plně stojíme, a proto účastníkům přípravného kurzu garantujeme vrácení celého zaplaceného kurzovného v případě, že u státní maturity v roce 2013 nebudou úspěšní a to v předmětu, na který se v rámci našeho absolvovaného přípravného kurzu náležitě připravovali. Účastník přípravného kurzu tak neriskuje vůbec nic.   

Garanční program  - vrácení kurzovného  - podmínky

  • Pokud účastník přípravného kurzu na státní maturitu nebude úspěšný (neudělá) v jarním termínu státní maturity v roce 2013 z předmětu, na který se v rámci přípravného kurzu připravoval, bude mu vráceno kurzovné* zpět a to za podmínek stanovených níže.
  • Účastník kurzu může mít v rámci výuky zvoleného kurzu absenci maximálně v jednom bloku výuky (tedy jeden den, ve kterém se přípravný kurz koná za celou dobu trvání přípravného kurzu) – abychom mohli garantovat skutečně kvalitní přípravu na státní maturity ze zvoleného předmětu je vyloučené, aby měl více absencí než jednu. Z kapacitních důvodů a návaznosti výuky je vyloučené, aby si účastník přípravného kurzu absenci doháněl přesuny mezi jednotlivými třídami nebo městy, ve kterých rovněž výuka probíhá.
  • V rámci přípravného kurzu se budou psát 3 kontrolní testy - účastník přípravného kurzu nebude mít z každého ze 3 kontrolních testů hodnocení horší než je známka "2" (v rámci klasické klasifikační stupnici 1-5) a v souhrnu nebude průměrné hodnocení všech testů dohromady horší než "1,5".

* při vrácení kurzovné při splnění podmínek garančního programu vrácení kurzovné bude kurzovné poníženo o administrativní poplatek 490 Kč