České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)

Kontaktní informace:

Zikova 4, 166 34  Praha 6
Web: www.cvut.cz
E-mail: info@cvut.cz

Telefon: 224 351 111
Fax: 224 310 783

Typ vysoké školy - veřejná vysoká škola

 

Popis vysoké školy

Seznam fakult:

  • Fakulta architektury - České vysoké učení technické v Praze

  • Fakulta biomedicínského inženýrství - České vysoké učení technické v Praze

  • Fakulta dopravní - České vysoké učení technické v Praze

  • Fakulta elektrotechnická - České vysoké učení technické v Praze

  • Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze

  • Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská - České vysoké učení technické v Praze

  • Fakulta stavební - České vysoké učení technické v Praze

  • Fakulta strojní - České vysoké učení technické v Praze

  • Masarykův ústav vyšších studií