Fakulta sociálně ekonomická - Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Kontaktní informace:

Hoření 13, 400 96  Ústí nad Labem
Web: www.ujep.cz
E-mail: upc@rt.ujep.cz 

Telefon: 475 282 111, Fax: 472 772 982

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem - veřejná vysoká škola

 

Popis fakulty:

 

Den otevřených dveří:

 

Přijímací zkoušky: