Mendelova univerzita v Brně (MU)

Kontaktní informace:

Zemědělská 1, 613 00  Brno - Černá Pole
Web: www.mendelu.cz
E-mail: info@mendelu.cz

Telefon: 545 131 111
Fax: 545 211 128

Typ vysoké školy - veřejná vysoká škola

 

Popis vysoké školy

Seznam fakult:

  • Agronomická fakulta - Mendelova univerzita v Brně

  • Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií - Mendelova univerzita v Brně

  • Institut celoživotního vzdělávání - Mendelova univerzita v Brně

  • Lesnická a dřevařská fakulta - Mendelova univerzita v Brně

  • Provozně ekonomická fakulta - Mendelova univerzita v Brně

  • Zahradnická fakulta - Mendelova univerzita v Brně