Archiv článků

Právnická fakulta Praha, Brno, Plzeň, Olomouc - přípravné kurzy

02.04.2017 16:03
Právnická fakulta Praha, Brno, Olomouc, Plzeň:   V současné době lze studovat nejžádanější studijní program Právo a právní věda obor Právo na čtyřech vysokých školách v České republice. Patří mezi ně: •    Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( UK ) •  ...

Přijímací zkoušky na psychologii

29.03.2017 16:50
Psychologie - studium - přijímací zkoušky - Praha - Brno - Olomouc Studium oboru psychologie nabízí Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (UK - Praha). Přijímací zkoušky na studium psychologie má Karlova univerzita v Praze v podobě dvoukolové přijímací zkoušky. První kolo přijímacích...

Žurnalistika a mediální studia – přijímací zkoušky a studium

20.03.2017 16:32
  Přijímací zkoušky na žurnalistiku Žurnalistiku lze studovat na Fakultě sociálních věd při Univerzitě Karlově. Karlova univerzita má přijímací zkoušky na žurnalistiku jednokolové. Přijímací zkoušky jsou pouze písemné. Písemná část přijímacích zkoušek je složena ze dvou částí. Prvním testem u...

Právnická fakulta Praha, Brno, Plzeň, Olomouc

01.08.2016 13:20
Právnická fakulta Praha, Brno, Olomouc, Plzeň:   V současné době lze studovat nejžádanější studijní program Právo a právní věda obor Právo na čtyřech vysokých školách v České republice. Patří mezi ně: •    Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( UK ) •  ...

Jak být přijat na právnickou fakultu?

18.02.2016 10:00
Právnická fakulta:   V současné době lze studovat nejžádanější studijní program Právo a právní věda obor Právo na čtyřech vysokých školách v České republice. Patří mezi ně: •    Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (UK ) •    Právnická fakulta Masarykovy...

Přijímací zkoušky na psychologii

11.03.2014 10:22
Uchazeči o obor Psychologie při Karlově univerzitě v Praze se musí připravit na dvoukolové přijímací řízení. 1. část je písemná a zkoumá základy společenských věd, znalosti psychologie, studijní předpoklady pro studium na vysoké škole. Druhé kolo tvoří ústní pohovor o motivaci ke studiu, dále...

Jak být přijat na filozofické a sociální fakulty - humanitní fakulty?

07.03.2014 13:23
Filozofické a sociální fakulty nabízejí zájemcům o studium pestrou nabídku humanitních oborů mezi které patří například: •    Psychologie •    Filozofie •    Filologie •    Politologie •    Sociologie •   ...

Jak si vybrat vysokou školu?

07.03.2014 10:23
Mnoho studentů se začíná otázkou výběru vysoké školy intenzivně zaobírat v předposledním a posledním ročníku střední školy. Jde o nelehké rozhodování, neboť ovlivní celý následný život studenta. Studium vysoké školy je poslední branou před vstupem do pracovní reality.   V současné době máte...

Jak být přijat na pedagogické fakulty

06.03.2014 15:36
Pedagogické fakulty patří mezi jedny z nejžádanějších fakult v České republice. V současné době se u nás nachází celkem 9 ryze pedagogických fakult, nicméně učitelské obory se dají studovat i na filozofické, humanitní či přírodovědecké fakultě. Na uvedených fakultách naleznete nejen učitelské...

Ekonomická fakulta - vysoká škola ekonomická - VŠE

06.03.2014 10:33
Ekonomická fakulta patří mezi jedny z nejžádanějších v České republice. Atraktivnost studia na ekonomické fakultě spočívá zejména v rozmanité nabídce studijních oborů. V rámci nich své studium můžete soustředit na:   •    Management •   ...
Záznamy: 1 - 10 ze 54
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>