Informace o nás

Jsme sdružení studentů z různých fakult různých vysokých škol z celé České republiky, kteří se rozhodli podat pomocnou ruku a poradit studentům středních škol, kteří se hlásí na vysokou školu. Výhodou rad a doporučení uvedených na těchto webových stránkách spočívají v tom, že jsou podávány přímo studenty vysokých škol, kteří jsou v bezporstředním dění a prošli celým procesem od přípravy na přijímací zkoušky, přes přijímacího řízení, až po přijetí a zápis na jimi vybranou fakultu. Naším hlavním posláním je, aby naše stránky byly co nejužitečnějčí a pomohli Vám k úspěšnému přijetí na vaši zvolenou vysokou školu.

Chceme se stát vaším průvodcem na cestě směřující k úspěšnému přijetí na vaši vysněnou vysokou školu :)))))))