Rady a články

Oficiální vyjádření náměstka ministra školství ke státní maturitě 2013

10.09.2012 17:23
Dnes se náměstek ministra školství exkluzivně vyjádřit pro českou televizi ke státní maturitě. Od roku 2013 bude mít státní maturita jednotnou úroveň obtížnosti. Pro studenty tak odpadá volba mezi základní a vyšší úrovní, jak tomu bylo doposud. Zároveň se zachová stávající systém státní maturity, kdy studenti v rámci povinných předmětů budou maturovat z českého jazyka a literatury a jako druhý předmět si mohou vybrat mezi cizím jazykem nebo matematikou. Zároveň bylo přijato...

Co si myslí někteří učitelé o státní maturitě?

07.09.2012 11:02
Státní maturita je v očích některých pedagogů, kteří vyučují na středních školách, přínosná zejména svojí objektivností. Za hlavní objektivní kritérium je považována jednotná forma testové části státní maturity a to včetně externího hodnocení písemných slohových prací z předmětu Český jazyk a literatura. Kdyby hodnocení zůstalo jen na jednotlivých školách, tak by nikdy nebylo možné dosáhnout reálného, objektivní a spravedlivého výsledku a hodnocení kvality školství v rámci...

Výsledek státní maturity = přijat na vysokou školu – ani náhodou!

05.09.2012 12:27
Původní koncepce státní maturity počítala s tím, že výsledek státní maturity bude považován za vstupenku na vysokou školu. Nicméně v předchozích letech tomu tak nebylo. Jen několik vysokých škol dávalo body na víc v rámci přijímacích zkoušek při dobrém výsledku státní maturity a to jen za předpokladu, že student maturoval z vyšší úrovně obtížnosti. V roce 2013 čeká studenty středních škol nová státní maturita, která bude mít jen jednu formu obtížnosti. Již se nebude rozlišovat na základní...

Tisíce neúspěšných maturantů právě dělá opravu

03.09.2012 12:46
Dnes tisíce maturantů, kteří neuspěly u státní maturity pro rok 2012, mají další pokus ke zdárnému ukončení jejich středoškolského studia. V průběhu celého týdne neúspěšní studenti píší písemné práce a didaktické testy. V příštím týdnu pak na ně čeká ústní zkoušení na jednotlivých středních školách.  Každý středoškolák má jeden řádný termín státní maturity a pak dva opravné termíny. Maturitní zkoušku však musí student zvládnout v rámci tří možných termínů do pěti let od...

Státní maturita - názory ministra školství

02.09.2012 16:42
Ministr školství Petr Fiala se v rozhovoru vztahujícím se k poplatkům/zápisnému na vysokých školách vyjádřil i ke státní maturitě. Hlavním účelem zavedení státní maturity je kontrola liberalizovaného vzdělávacího systému. Snahou je primárně zjistit prostřednictvím státní maturity, zda došlo k dosažení cílů, které jsou pro vzdělávací systém klíčové. Snahou státu není centralizace či restrikce systému, ale jeho kontrola. Za velké nedostatky v hodnocení a průběhu státní maturity 2012,...

Status studenta a povinné platby pojistného

20.07.2010 12:48
Platby pojistného během studia   Studenti středních či vysokých škol, kteří nepřekročili hranici 26 let a jsou dle zákona klasifikováni jako nezaopatřené děti, jež se soustavně připravují na své budoucí povolání, mají tzv. status studenta. Jinak řečeno to znamená, že jsou ekonomicky neaktivními obyvateli a neplatí sociální ani zdravotní pojištění. Tyto platby za ně provádí stát. Po dobu studia studen neplatí ani sociální pojištění, neboť doba studia se považuje za náhradní dobu...
<< 1 | 2 | 3

Přípravné kurzy na VŠ

Národní srovnávací zkoušky - přípravný kurz PRAHA_BRNO_OSTRAVA

Přípravný kurz - Národní srovnávací zkoušky Národní srovnávací zkoušky Scio tvoří přijímací zkoušky na řadu studijních oborů vysokých škol. Přinášíme Vám intenzivní přípravný kurz cíleně zaměřený na praktickou přípravu na Národní srovnávací zkoušky ( NSZ Scio ) . Jako jedna z mála vzdělávacích...

Žurnalistika a mediální studia - přípravný kurz PRAHA_BRNO_OSTRAVA

Upozornění: Stále je možné se dohlásit do přípravného kurzu. Poslední volná místa. Přihlaste se právě teď. Nejbližší sobotní termín výuky bude v sobotu 02.12.2017 Žurnalistika a mediální studia - přípravný kurz - Objednat Intenzivní přípravný kurz se zaměřením na obor žurnalistika a mediální...

Politologie a mezinárodní vztahy - přípravný kurz PRAHA_BRNO_OSTRAVA

Politologie a mezinárodní vztahy - přípravný kurz Intenzivní přípravný kurz se zaměřením na obor politologie a mezinárodní vztahy. Náplň přípravného kurzu plně odpovídá aktuálním požadavkům přijímacích zkoušek. Absolventi našich kurzů mají vysokou úspěšnost u přijímacích zkoušek.   Naše...

Psychologie - přípravný kurz PRAHA_BRNO_OSTRAVA

Upozornění: Stále je možné se dohlásit do přípravného kurzu. Poslední volná místa. Přihlaste se právě teď Nejbližší středeční termín výuky bude ve středu 06.12.2017 Nejbližší sobotní termín výuky bude v sobotu 02.12.2017   Psychologie - přípravný kurz - Objednat Intenzivní přípravný kurz se...

Medicína a farmacie - přípravný kurz PRAHA_BRNO_OSTRAVA

Upozornění: Stále je možné se dohlásit do přípravného kurzu. Poslední volná místa. Přihlaste se právě teď Nejbližší středeční termín výuky bude ve středu 06.12.2017 Nejbližší sobotní termín výuky bude v sobotu 02.12.2017 Přípravný kurz na lékařské fakulty a farmaceutické fakulty - Medicína a...

Přípravný kurz na právnické VŠ PRAHA_BRNO_OSTRAVA

Upozornění: Stále je možné se dohlásit do přípravného kurzu. Poslední volná místa. Přihlaste se právě teď Nejbližší středeční termín výuky bude ve středu 06.12.2017 Nejbližší sobotní termín výuky bude v sobotu 02.12.2017 PŘÍPRAVNÝ KURZ NA PRÁVNICKÉ VŠ - Objednat Intenzivní přípravný kurz na...

Státní maturita 2013
učebnice, testy

undefined

undefined

undefined