Přípravný kurz na ekonomické fakulty - "NULTÝ ROČNÍK"

26.04.2010 12:20

Popis přípravného kurzu


Kurz je koncipován tak, aby Vám poskytl ucelenou znalost okruhů z matematiky a otestoval vaše znalosti z anglického jazyka, které se objevují u přijímacích zkoušek na ekonomických fakultách v celé České republice. Primárně je přípravný kurz zaměřen na obsah testů přijímacích zkoušek na VŠE v Praze a na ekonomickou fakultu ZČU v Plzni.

Prostřednictvím odborných lektorů podrobně proberete a procvičíte témata:

 • rovnice a nerovnice (lineární, kvadratické, racionální, lomené, goniometrické, exponenciální, logaritmické, s absolutní hodnotou…)
 • úpravy algebraických výrazů
 • funkce a jejich vlastnosti a grafy (lineární, kvadratické, goniometrické, exponenciální, logaritmické, s absolutní hodnotou … )
 • posloupnosti a jejich vlastnosti, aritmetická a geometrická posloupnost, geometrická řada, součet geometrické řady
 • analytická geometrie v rovině, komplexní čísla ….
 • statistika a ekonometrie
 • Otestujete své znalosti z anglického jazyka - získáte ucelený přehled anglické gramatiky

 

V rámci každého vyučovacího bloku se prolíná intenzivní teoretická část s praktickou částí, ve které si student procvičí své nově nabyté teoretické vědomosti na obdobných příkladech užívaných u přijímacích zkoušek na ekonomických fakultách.

Lektoři:

 

Naši lektoři jsou zásadně vybíráni na základě jejich znalostí, zkušeností s přijímacími zkouškami a na základě jejich přátelského přístupu ke studentům. Dalším podstatným kritériem, které naši lektoři splňují, jsou dobré vyjadřovací a prezentační dovednosti, díky kterým jsou schopni danou látku srozumitelně studentům vysvětlit. Každý lektor prochází řádným školením a psychologickou přípravou, aby byla maximálně zajištěna kvalita přípravného kurzu. Výhodou našeho přípravného kurzu je, že probíhá v malém kolektivu, což umožňuje dobrou interakci mezi lektorem a studenty. Díky tomu je lektor schopen reagovat na veškeré dotazy studentů a má možnost snadno zjistit, zda všichni studenti výklad stíhají a danou problematiku dostatečně pochopili, popřípadě se k danému tématu vrátí a dovysvětlí případně nejasnosti.

Osvědčení:


       Po absolvování přípravného kurzu získá každý student od naší společnosti řádné osvědčení o tom, že přípravným kurzem na vše prošel.
 

 • Přípravný kurz na VŠE je veden odbornými lektory.
 • Výuka probíhá v malém kolektivu
 • VŠE jsou jedny z nejžádanějších vysokých škol v ČR.
 • Přijímačky na nečisto - velké množství testů na procvičení.
 • Výuka se koná v Praze s dobrou dostupností v blízkoti MHD.

 

Termíny přípravného kurzu

* sobota » 29.ledna 2011 - 30.dubna 2011 » 1× za 14 dní
                  » Čas konání: 10:00 - 15:00 » 54 vyučovacích hodin
                  » místo konání: Praha 5 - Na Zatlance 11 - 150 m od stranice metra Anděl
 

    Cena kurzu  »     4 990 Kč          Objednat

       

Když jsem se rozhodovala na střední škola na jakou vysokou škol se přihlásit, tak vysoká škola ekonomická pro mě byla jasnou volbou. Nicméně jsem věděla, že má znalost  matematiky je průměrná a pokud se chci dostat na VŠE, tak proto musím něco udělat. Rozhodla jsem se pro přípravný kurz na ekonomické VŠ a udělala jsem dobře. Kurz byl velmi systematicky propracován a lektoři matematice skutečně rozuměli a věděli o čem mluví. Navíc to byli schopni vysvětlit takovým způsobem, že jsem to i já pochopila. Nakonec mi matematika začala jít a dokonce jsem z ní odmaturovala za 1. U přijímacích zkoušek jsem též problém neměla a bez problému jsem je zvládla. Rozhodně doporučuji absolvovat přípravný kurz na ekonomické VŠ, je to investice, která se Vám vyplatí.

 

                                                                                                            Andrea P. ( VŠE v Praze )

 

Matematika mi na gymplu vždy šla a neměl jsem s ní nikterak velké problémy. Nicméně jak člověk prochází jednotlivými roky studia, látku, kterou člověk ovládal v dříve, v posledním roce zapomněl. Když jsem zvažoval jakou strategii zvolím při přípravě na ekonomku, tak mi můj kámoš doporučil, abych se rozhodně přihlásil na přípravný kurz, že pokud chci mít jistotu, že budu přijat. A udělal jsem dobře, že jsem dal na jeho radu a přípravný kurz na ekonomické VŠ absolvoval. Perfektně jsem si zopakoval celou matematiku za celé studium na střední škole a u přijímaček jsem neměl problém. Rozhodně doporučuji.

 

                                                                                                                Petr. K ( VŠE v Praze )